Ulf Nordwall

ulf_nordwall_650_800_b

Ulf Nordwall är arkitekt och teknisk licentiat inom arkitektur och ansvarar idag för affärs- och projektutveckling inom Peabs byggverksamhet i Norra Sverige.

 

De hållbara husen, där det funktionella och praktiska samverkar, är det forskningsområde Ulf verkar inom. Nordwall har publicerat ett antal vetenskapliga artiklar samt författat boken ”Länge leve husen”.  

Titlar av samma författare