Ulf Nordwall

ulf-nordwall2

ULF NORDWALL, bosatt i Umeå, uppvuxen i Örnsköldsvik. Han utexaminerades
1994 med en arkitektexamen från Chalmers tekniska högskola. Efter en tid som praktiserade arkitekt började han som industridoktorand vid Chalmers tekniska
högskola och sedan vid Arkitekthögskolan på Umeå universitet, där han 2012 avlade en teknisk licentiatexamen med en avhandling om arkitektoniska kvaliteter i bostäder.

Nu arbetar han med projektutveckling på Peab Bygg, region nord.
Han har skrivit böckerna Länge leve husen, Hållbara hus i ett kallt klimat, Smed och ett flertal vetenskapliga artiklar.