Varis Bokalders

varis_bokalders_650_800

Varis Bokalders är arkitekt SAR/MSA med egen verksamhet i sitt företag Ekokultur Konsulter AB. Han har specialiserat sig på ekologiskt byggande och planering. Han fungerar som expert i olika ekobyggprojekt, anlitas som föreläsare på universitet och högskolor, deltar i forskningsprojekt och skriver om ekobyggande.

Varis skriver regelbundet i tidskriften Kloka Hem, han har skrivit om isoleringsmaterial i Energiboken utgiven av Svenska Byggnadsvårdsföreningen och gjort sammanfattningen av forskningsprojektet C/O-city, om urbana ekosystemtjänster, som finansierades av Vinnova. Han är även gästprofessor vid arkitektursektionen på Rigas tekniska universitet i Lettland.


Varis Bokalders har för Svensk Byggtjänst tillsammans med Maria Block, arkitekt, skrivit flera utgåvor av "Byggekologi - Kunskaper för ett hållbart byggande”, den tredje utgåvan med utgivningsår 2014. Boken är översatt till flera språk och finns även publicerad på engelska, lettiska och ryska.

Titlar av samma författare