Yngve Levin

Yngve Halldin författare till Handbok för byggarbetsmiljösamordnare

Yngve Levin, jur.kand. och certifierad arbetsmiljörevisor, har förflutet från industrin, olika domstolar och myndigheter varibland Arbetarskyddsverket, nuvarande Arbetsmiljöverket. Yngve arbetar sedan decennier inom upphandling av konsulter och entreprenörer samt inom arbetsrätt, arbetsmiljöledningssystem, arbetsmiljöjuridik och arbetsmiljörevision.

Yngve har sedan år 2008 deltagit i seminarier och kurser rörande byggarbetsmiljöansvar inkluderande BAS-P och BAS-U.

Titlar av samma författare