10 år med AB 04 – nutid och framtid med Allmänna Bestämmelser

Program

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe

09.30 – Dagens moderator, Anna Bellman, hälsar välkommen

 
Anna Bellman

Anna Bellman har bred och djup erfarenhet av marknads- och kommunikationsarbete.
Anna har även arbetat som journalist och programledare inom radio och tv.

10 år med AB 04

Talare: Charlotta Lindmark  Chefsjurist Trafikverket  och ordförande i BKK

Charlotta Lindmark
Charlotta Lindmark        

100 år med AB

Talare: Erik Boman – Chefsjurist Svevia

Erik Boman
Erik Boman

Från AB 92 till AB 04  Hur var det tänkt och hur blev det?

Tillbakablick på de viktiga ändringar som gjordes vid senaste uppdateringen, vad drev de förändringarna och hur blev resultatet?
Talare: Åke Rådberg – författare, tidigare chefsjurist Sveriges Byggindustrier
Lennart Kjellin  Chefsjurist Fortifikationsverket

11.00 – 11.15 Bensträckare

Rättsutvecklingen med AB 04

Genomgång av viktiga rättsfall om AB 04
Talare: Advokat Bo Linander  Advokatbyrån Hellgren Linander

Bo Linander
Bo Linander

11.45 – 13.00 Lunch och nätverkande

Avsteg – På gott eller ont? Trenden med avsteg, varför görs avsteg?

Dialog med branschens parter
I panelen:
Johan Granehult – Advokat, partner Mannheimer Swartling
Fredrik Jonsson – Bolagsjurist Bravida Sverige AB
Thomas Jonasson – Senior bolagsjurist Skanska Sverige 
Johan K Nilsson  – Chef Juridik Peab AB
Stefan Engdahl  Chef verksamhetsområde Samhälle Trafikverket 
Nicklas Björklund – Advokat, partner Kilpatrick Townsend


14.30 – 15.00 Kaffe

På spaning med AB 04

Talare: Per Samuelsson – Professor Juridiska institutionen, Lunds Universitet

Debatt: 10 år framåt – hur ser systemen ut i ett 10 års perspektiv? 


16.15 – Sammanfattning och avslutning

16.20 – 18.00 Mingel