Program AMA Konvent

Förmiddagspass

Moderator: Anna Bellman. Branschkommentator: Rikard Espling, vd SamhällsbyggnadslänkenModerator: Anna Bellman
Branschkommentator: Rikard Espling, vd Samhällsbyggnadslänken 

8.00 
Registrering, frukost och mingel 

8.30 – 9.00
Inledning och samtal på temat ”AMA för en ny generation och en alltmer internationell bransch”

Erik Hellqvist, Tommy Lenberg
Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst, Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna samt Rikard Espling och Anna Bellman.

9.00 – 9.45
Projektering och upphandling med AMA – idag och i framtiden

Mats Werner, konsult och AMA-expert, KJW Konsult.
Mats Werner, konsult och AMA-expert, MJW Konsult/COWI.
Föredraget följs upp med samtal, kommentarer och diskussioner.

9.45-10.30
Styra dagens och morgondagens produktion och utförande med AMA

Kjell-Åke Henriksson, Installations- och energiansvarig, Tekniska Avdelningen, Koncernstab Verksamhetsutveckling, JM AB
Kjell-Åke Henriksson, Installations- och energiansvarig, Tekniska Avdelningen, Koncernstab Verksamhetsutveckling, JM AB.
Föredraget följs upp med samtal, kommentarer och diskussioner.

10.30 – 11.00
Kaffe och nätverkande

11.00 – 11.45
AMA för byggande med rätt kvalitet till rätt kostnad – byggherrens perspektiv

Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket och styrelseordförande Byggherrarna.
Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket och styrelseordförande Byggherrarna.
Föredraget följs upp med samtal, kommentarer och diskussioner

11.45 -12.15
Den planerade utvecklingen för AMA

Helena Dahlberg och Bo Samuelsson
Helena Dahlberg, produktchef AMA, Svensk Byggtjänst
Bo Samuelsson, redaktör och projektledare, Svensk Byggtjänst

12.15 – 13.15
Lunch och nätverkande

13.15 – 13.30
Sammanfattning av förmiddagspass samt inspel till eftermiddagens parallella spår

Eftermiddagspass

13.30 – 16.00 (kaffepaus 14.30-15.00) 
I de parallella spåren under eftermiddagen utgår vi från två konkreta och aktuella projekt - ett inom husbyggnad och ett inom anläggning. Vi tar med oss frågeställningar och inspel från förmiddagspasset och det kommer att finnas gott om tid för samtal, kommentarer och diskussioner i anslutning till föredragen i de båda parallella spåren på eftermiddagen. 

Hus: Mall of Scandinavia 

Tema husbyggnad – Mall of Scandinavia (MOS)

Hur utnyttjades AMA i projekteringen? Hur hanteras AMA i upphandlingstexter jämfört med kontraktets krav på kvalitet? AMA som bas kontra leverantörens anvisningar. Internationella erfarenheter av AMA i projektet, samt en rad andra intressanta aspekter kommer att beröras.

Rickard Borg och Jan Gilljam-Kroon
Talare:
–Rickard Borg, Innovapro, Kontraktsingenjör i projektet.
–Jan Gilljam-Kroon, KRESP/PEAB, Projekteringschef i projektet.

Anläggning: Norra Länken

Norra länken

Vilka erfarenheter har Trafikverket och entreprenören Züblin av AMA i anläggningsprojekten i Norra Länken? Hur hanteras AMA i olika entreprenadformer? Vilka lärdomar kan tas med från Norra Länken in i framtidens AMA-användande i anläggning – inom föreskrivning och inom utförande/produktion? Detta och en rad andra viktiga aspekter tas upp under inslaget.

Fredrik Asklund, Züblin Scandinavia
Talare:
–Håkan Andersson, Trafikverket, projektledare för flera delprojekt i Norra Länken (bl.a. Hagastadens tunnlar och Solnabron).
–Fredrik Asklund, projektledare och grundläggningsentreprenör på Züblin Scandinavia som jobbat med flera entreprenader i Norra Länken.

16.00 – 16.30
Gemensam sammanfattning av de parallella spåren samt dagen som helhet.
Moderator, branschkommentator och övriga medverkande summerar och kommenterar. Tid för frågor, och diskussioner samt efterföljande mingel.

Dokumentation från dagen sammanställs och distribueras till alla medverkande.

Datum: Torsdag 25 februari
Tid: 08.30 – 18.00, inklusive mingel
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm
Pris: 3.200 kronor per person + moms

Anmälan till AMA Konvent 2016

Arrangörer:

Svensk Byggtjänst och Byggherrarna