Anmälan till lärarutbildning i AMA/RA/MER Anläggning 13