Utvärdering av BBR-kurs

Utvärdering BBR-kurs 28 november i Borås
 
Mitt namn
Vad tyckte du om innehållet i utbildningen?
Kommentera gärna
Saknade du något?
Hade något kunnat tas bort?
Vad tyckte du om kursmaterialet (ppt)?
Kommentera gärna
Vad tyckte du om läraren?
Kommentera gärna
Vad tyckte du om kurslokalen?
Kommentera gärna
Vad tyckte du om förmiddagen i sin helhet?
Kommentera gärna
Hur tycker du att vi kan förbättra oss?
 
Tack för att du hjälper oss att blir bättre!