Deflamo vinnare av Nordbyggs guldmedalj 2015

Deflamo har tilldelats Nordbyggs guldmedalj för årets hetaste produktnyhet 2015. Priset delades ut den 22 april på konferensen Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Företaget fick priset för sitt miljövänliga och biologiskt nedbrytbara flamskyddsmedel Apyrum.

deflamo_1260x630

Foto: Jens Design Sthlm AB

”En miljömässigt intressant produkt med potential för betydligt bredare tillämpningar inom byggsektorn. Segrare är Deflamo med sin produkt Apyrum. Ett bra exempel på hur kemin kan bidra till att nå målet en giftfri miljö.”

Så lyder juryns motivering till varför just skånska Deflamo fick den sjätte i raden av Nordbyggs guldmedaljer. Bakom priset står Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst.

Den allra första medaljen delades ut 2010 och tillföll då Soltech Energy och deras solenergisystem med takpannor av glas. Förra året mottog OrganoWood medaljen för träprodukter med modifierade biofibrer.

År 2013 gick medaljen till 3M för All Weather Flashing Tape 8067, 2012 var AB Smidesproffsen i Umeå vinnare med den mobila betongstationen ELVIRA och 2011 fick Nybro Bostads AB priset för Windowvip – en renoveringsvagn för enkla fönsterlyft.

Jämn toppstrid

Byggindustrin har under förra året publicerat topplistor med månadens tio hetaste materialnyheter på den svenska byggmarknaden. Listorna har tagits fram i samarbete med Svensk Byggtjänst. Produkterna är ett urval ur Byggkatalogens Materialforum, som presenterat drygt 200 byggmaterialnyheter under det gångna året.

De tio hetaste nyheterna från hela året 2014 valdes ut som bidrag till tävlingen som nu avgjorts. Det har sedan varit möjligt att rösta på sin favorit bland bidragen via arrangörernas hemsidor.

”Folkets röst” har utgjort en del i underlaget för att kora vinnaren. Den slutgiltiga makten har dock juryn haft.

Följande personer har ingått i juryn: Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst, ordförande i juryn, Peter Söderberg, projektchef Nordbygg, Björn Florman, Materialbiblioteket, Staffan Åkerlund, chefredaktör Byggindustrin, Jörgen Hallström, kommunikationskonsult inom samhällsbyggnad på Cloudberry samt Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna.

– Det blev en mycket jämn toppstrid. Men vi blev eniga om att välja Deflamo, som också hade ett starkt stöd från ”folkets röst”. Deflamos produkt Apyrum har innovativ höjd och kan skapa stor nytta och bidra till ökad hållbaret i byggandet, säger Erik Hellqvist, Svensk Byggtjänst.

Startar egen produktionsanläggning i år

– Oj, detta var en fantastisk överraskning! Att Deflamo och vår produkt Apyrum får Nordbyggs guldmedalj är verkligen ett erkännande och en härlig uppmuntran för de som jobbar i företaget. Medaljen ger oss råg i ryggen och blir värdefull i vår marknadsföring, sade Jan Blomqvist, styrelseledamot och delägare efter att han tagit emot medaljen som representant för Deflamo.

– Apyrum är en svensk innovation. Vi har säkrat patentet i hela Europa och en i del andra länder. Vi har under några år verkat med mycket lite marknadsföring men mött ett mycket stort intresse från tillverkare inom bland annat PVC-plast, textilier, trä och isoleringsmaterial. Vårt flamskyddsmedel är biologiskt nedbrytbart och består av kemikalier som är livsmedelsklassade.

– De första konkreta affärerna är i hamn, vi har tagit in 17 mkr i en nyemission och öppnar under året en egen produktionsanläggning i Malmö, berättar Jan Blomqvist.

– Vi tycker att Guldmedaljen fyller en viktig uppgift – den pekar på den stora innovationsgraden i vår bransch och kan tjäna som inspiration för andra att satsa mer på nya lösningar och produkter, menar Peter Söderberg, projektledare för Nordbygg.