Ecoforum 2015: Två dagar med skarpa analyser och innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling

– Inom hållbar stadsutveckling är utmaningarna många men möjligheterna oändliga. Med de orden inledde Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst, Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan. Och denna mening kom att prägla konferensens seminarieprogram och utställning. Här bjöds det på skarpa och oroväckande analyser men framför allt en lång rad kreativa och innovativa lösningar. Det blev också många nya möten mellan byggprocessens olika aktörer och politiker som bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

summering_ecoforum_1260x630

Foto: Jens Design Sthlm AB

Ecoforum arrangeras vartannat år av Nordbygg och Svensk Byggtjänst. Årets upplaga ägde rum onsdagen den 22 april och torsdagen den 23 april.

Varje dag medverkade ungefär 200 personer på plats och cirka 700 följde seminarieprogrammet via direktsänd webb-tv på www.byggtjanst.se.

I konferensutställningen visade ett 30-tal företag och organisationer upp innovativa lösningar för hållbart samhällsbyggande – allt från ny teknik för vattenrening och passivhusbyggande till infrastruktur och stadsplanering.

Seminarieprogrammet bestod av en rad föreläsningar i plenum och parallella seminarier på olika delteman.

Framtid, globalisering och etik

Bo Pellnäs, överste av första graden som bland annat arbetat för FN, skissade upp hur globala framtidsscenarier kan påverka Sverige och vår samhällsbyggnad.

Malin Mobjörk, FOI, tog upp olika säkerhetspolitiska aspekter och väckte frågan om vilka etiska överväganden vi bör göra när vi planerar framtidens städer och samhällen.

Lösningar från Sverige, Tyskland och Sri Lanka

Det blev goda exempel på hur man kan skapa hållbara städer från såväl en rad svenska projekt som från Tyskland och Sri Lanka.

Anna Hessle och Jonas Jernberg från Sweco berättade om sitt arbete med att planera en ny hållbar stadsdel i Sri Lankas huvudstad Colombo. Ett internationellt samarbete där svensk kunskap på export är en viktig ingrediens.

”Vi ska hjälpa kommunerna att ta sitt ansvar”

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan redogjorde för regeringens satsningar på hållbar samhällsbyggnad i form av bland annat byggsubventioner till billiga och klimatsmarta hyresbostäder och satsningar på miljonprogrammen. Han framhöll kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen och hur regeringen ska vara ett stöd i detta arbete.

– Vi ska med olika stöd hjälpa kommunerna att ta sitt ansvar att få fram de bostäder som verkligen behövs på ett hållbart vis.

Kaplan lyfte också vikten av att få fram avtal med kommuner där de lovar att bygga mer bostäder som behövs i utbyte mot infrastruktursatsningar.

Han pekade också på att samhällsbyggandet måste ses ur regionala perspektiv och att stad och landsbygd måste utvecklas hand i hand.

– Jag arbetar nu mycket nära samman med landsbygdsminister Sven Erik Bucht för att skapa nya helhetslösningar, sade Kaplan som efter sitt anförande stannade kvar och samtalade med flera konferensdeltagare.

Prisutdelningar och studiebesök

Under Ecoforum 2015 var det utdelning av en rad prestigefyllda priser inom hållbart samhällsbyggande.

Nordbyggs guldmedalj för bästa produktnyhet 2015 gick till Deflamo för det biologiskt nedbrytbara flamskyddsmedlet Apyrum.

Skanska tilldelades Stora Inneklimatpriset för grön komfortkyla och Hållbara Järva fick Solenergipriset, med Stockholms stads och Svenska Bostäders installation av 10 600 kvadratmeter solceller.

Vinnare av idétävlingen Stockholm Solar Challenge blev Daniel Lindberg och Michiel van Noord. Deras bidrag ”Vattna med sol” är en växtvägg där vatten och näring fördelas med en pump som drivs av solenergi.

Ecoforum 2015 avslutades med ett uppskattat studiebesök i Hållbara Järva.

Lever vidare med appen

Under Ecoforum 2015 användes en interaktiv app för all information och kommunikation kring konferensen. Med hjälp av appen ställdes frågor till konferensdeltagarna som moderatorn Ellinor Persson redovisade, kommenterade och diskuterade med publiken.

– Appen lever nu vidare en månad efter Ecoforum för att alla deltagare ska kunna ge och dela synpunkter och reflektioner. Både riktade till oss arrangörer och till varandra. Här kommer vi även att samla in frågor speciellt till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, som lovat att svara på dessa frågor inom ett par veckor, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.