Färgfabrikens kontaktnät delar erfarenheter kring urban utveckling

Vancouver, Shanghai, Stockholm. Färgfabrikens kontaktnät av stads- och samhällsplanerare deltar i Ecoforum i april. Då kommer forskare, politiker, beslutsfattare med flera att tillsammans arbeta fram tankar och angreppssätt kring stadens utveckling och fördjupa några av de teman som ingår i projektet Experiment Stockholm.

experiment_stockholm_1260x630

 
Färgfabriken driver under våren 2015 Experiment Stockholm, en workshop- och seminarieserie som mynnar ut i utställning och föreläsningar senare i år. Där kommer forskare, politiker, beslutsfattare, konstnärer och kreatörer och andra fritänkare att tillsammans arbeta fram tankar och angreppssätt kring stadens utveckling och hur vi vill leva och verka där i framtiden.

-På Ecoforum kommer vi att fördjupa några av de teman som ingår i Experiment Stockholm. Deltagandet där blir en del i experimentet, säger Anders Bergmark, projektledare Färgfabriken.

Vancouver-modellen

Bland annat kommer Mitchell Reardon, forskare inom urban planering, att berätta hur man arbetar med regional utveckling i Vancouver, Kanada. Staden hamnar högt i internationell rankning när det gäller livskvalitet och där man arbetat medvetet efter ”The Vancouver Model” för samhällets utveckling.

Mitchell drar paralleller och gör en konkret jämförelse med svenska förhållanden utifrån Nord Regio, Nordiska Ministerrådets forskningsprojekt, där Mitchell tidigare arbetat.
 -För tio år sedan var Hammarby sjöstad en förebild för Vancouver. Mitchell kommer att berätta hur de tagit utvecklingen ett steg längre, säger Anders.

Shanghais urbana utmaningar

Vilka frågor står kinesisk stadsplanering inför och vad kan vi i Sverige lära av vad det de gör där? Jing Jing, arkitekt från Shanghai och samarbetspartner i projektet Experiment Stockholm, kommer att berätta om de enorma urbana utmaningarna i världens folkrikaste land. Enligt Jing Jing som har insyn i svensk stadsplanering finns de utmaningar som Sverige står inför där också, men i en helt annan skala. Även där är den regionala aspekten en viktig del av lösningen.

Fler talare

Färgfabriken kommer även att bjuda in talare från sitt eget projekt, det kommer exemeplvis att handla om hur vi skapar variation i planering och byggande, säger Anders Bergmark.
 

Anmäl dig här till Samhällsbyggarforum 2014