Första dagen av Ecoforum gav tankeväckande perspektiv på hållbar stadsplanering

Ungefär 200 medverkande ägnade onsdagen åt samtal och lärande om hållbar stadsplanering på Ecoforum. Idag, torsdag, fortsätter programmet på Stockholmsmässan i Älvsjö med bland annat internationell inspiration från Tyskland, Sri Lanka och Kina. Dagens avslutas med tal av bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan och ett studiebesök i Hållbara Järva.

press_1260x630

Foto: Jens Design Sthlm AB

Deltagarna kunde under onsdagen lyssna till bland andra överste av första graden Bo Pellnäs som satte in framtidens stadsplanering och samhällsbyggande i ett globalt sammanhang, på ett vis som väckte stort intresse och starkt engagemang.

Han pekade på hur klimatförändringar kan påverka mat- och vattentillgång och skapa konflikter och folkomflyttningar. Han tog även upp säkerhetspolitiska aspekter. För vilken framtid ska vi planera och bygga våra samhällen? Vilka val står vi inför?

Under det fortsatta programmet zoomades utmaningarna i det framtida samhälls- och stadsbyggandet in i flera mer konkreta frågeställningar.

Miljöborgarrådet imponerad

Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP), som delade ut Stockholm Solar Challange Prize och stora Inneklimatpriset under konferensen, sätter stort värde på Ecoforum:

– Det är mycket värdefullt att denna konferens finns i Stockholm. Jag har gått runt och träffat medverkande både i seminarier och i utställningsdelen, tagit del av många intressanta projekt och sett produkter som ligger i absolut framkant gällande klimatsmart byggande.

Uppskattat format

Arrangörer av Ecoforum är Svensk Byggtjänst och Nordbygg.

– Formatet för Ecoforum är mycket enkelt och uppskattat. De som inte föranmält sig kan helt enkelt komma hit och lösa en dagsbiljett på plats. Under plenumseminarierna sitter alla kring runda bord och det blir spännande samtal och möten. Via vår app samlar moderatorn upp frågor och synpunkter, berättar Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

Under eftermiddagarna delas programmet upp i parallella seminarier och under hela dagarna finns en konferensutställning med företag och organisationer med inriktning på hållbart samhällsbyggande.

Ministertal och studiebesök

Dagen avslutas klockan 15.15 av bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan som talar under rubriken ”Detta gör regeringen för att främja hållbar stadsutveckling”.

Därefter blir det studiebesök i Hållbara Järva där Svenska Bostäder visar sin satsning på solenergi, som under onsdagen fick motta årets Solenergipris på Ecoforum.

– De som inte har möjlighet att vara på plats kan följa seminarieprogrammet i plenum via direktsänd webb-tv på www.byggtjanst.se säger Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst.