Ledarskap för hållbar utveckling i fokus under Global Utmanings inslag

Ledarskapets roll för ett framgångsrikt arbete med hållbar stadsutveckling, är en av de viktigaste frågorna för tankesmedjan Global Utmaning.

global_utmaning_1260x630

De har valt att vara en partner till Ecoforum för att de gillar upplägget av konferensen, att det är en arena för att både nå ut med sina egna hjärtefrågor och för kunskapsinhämtning.

–Här har vi som tankesmedja chansen att lyfta och nå ut med vårt arbete för en hållbar stadsutveckling till en delvis annorlunda publik, samtidigt som det är ett fint tillfälle att skapa nya kontakter, berättar Hanna Begler, projektledare.

Rapport om femton städer i sex världsdelar

Hanna BeglerHanna Begler kommer att prata om Global Utmanings rapport ”Ledarskap för Hållbara Städer” – en internationell utblick. Rapporten togs fram i samarbete med FN-organet UN-habitat och handlar om stadsutvecklingsprojekt i femton städer i sex olika världsdelar. Med sig på scenen kommer hon att ha Carl-Johan Engström, professor i stadsutveckling vid KTH.

–Vi ska prata om vilken betydelse ledarskap och samverkan spelar i processen att utveckla en stad på ett hållbart sätt. Många städer har ambitiösa visioner för sitt hållbarhetsarbete, men det viktiga är hur dessa visioner omsätts i konkreta åtgärder. Här spelar ledarskapet en central roll.

Hållbarhet kräver helhetstänkande

Till Ecoforum kommer Global Utmaning att ta med sig valda delar ur sin produktion av publikationer. Vid deras bord kan du bland annat passa på att ta del av en antologi som belyser de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar stadsutveckling – och hur de alla hänger samman.

För att skapa en hållbar stad är det viktigt att utgå från ett helhetsperspektiv och se till alla dessa dimensioner och hur de relaterar till varandra, menar Hanna Begler.


Anmäl dig här till Samhällsbyggarforum 2014