Helhetssyn på hållbar stadsbyggnad lockar internationellt

Port City ska bli en ny och modern stadsdel i Colombo, Sri Lanka, och Sweco har fått uppdraget att skapa den övergripande planen. På Ecoforum kommer Anna Hessle, ansvarig arkitekt, att berätta om arbetet med integrerad stadsplanering, något som Swecos internationella uppdragsgivare attraheras av.

port_city_1260

 
Mellan den gamla stadskärnan och den nya industrihamnen i Colombo, Sri Lanka, växer nu Port City fram. Det handlar om att bygga och planlägga en helt ny stadsdel i Sri Lankas huvudstad Colombo. Projektet är uppdelat i etapper, där den första beräknas vara klar år 2020.

Sweco har fått uppdraget att skapa stadsplanen av China Harbour Engineering Company Ltd som exploaterar området. Colombo Port City kommer att ligga på ny mark – cirka 2,5 kvadratkilometer – som ska anläggas där det nu är hav. Stadsdelen ska erbjuda bostäder, skolor, kontor, hotell och kommersiella ytor.

Där kommer att finnasparkstråk, boulevarder, torg, kajer, strandpromenader och en marina.

– Vi kan jämföra storleken med ett nytt Lund eller Umeå, upp till 90 000 personer kommer att bo här, och vi planerar för 200 000 nya arbetsplatser berättar Anna Hessle, ansvarig arkitekt och projektledare, Sweco.

Förnybarhet och gröna stråk

På Ecoforum kommer Anna och hennes kollega Jonas Jernberg att berätta om arbetet med Port City.

Visionen är att planera för förnyelsebar solenergi och ett kretslopp för energi, vatten och avfall. Genom gatorna och kvarterens orientering och utformning ska energianvändningen minska och ett bra mikroklimat skapas. Kanaler och parker bildar gröna publika stråk och släpper in den svalkande havsbrisen. Parkerna och kanalerna fungerar även som dagvattendepåer, vilket är viktigt med tanke på skyfallen under regnperioderna.

Skapade svensk förebild

Anna är ansvarig för Swecos arkitektverksamhet i Kina och har tidigare arbetat med Swecos ekostäder där. Till exempel Tangshan Bay Eco-city, där ambitionen har varit att visa upp hållbar stadsbyggnad med svenska förebilder.

– Poängen i vårt arbetssätt är integrerad planering, det vill säga vi eftersträvar en helhetssyn på exempelvis infrastruktur, trafik, energi och arkitektur, berättar Anna Hessle.

Ett exempel på det är hur man i Port City planerar för kollektivtrafiknoder och att stadsplanen motverkar ”urban sprawling”, det vill säga utspridda stadskärnor som bidrar till starkt bilberoende.

Lokal förankring

Swecos uppdrag innebär bland annat att skapa en detaljerad plan med riktlinjer för höjder, volymer och utförande. Den ska användas som guidelines vid bebyggelsen då det kommer att vara flera olika byggherrar som bygger i Port City. Arbetet sker i nära samarbete med lokala myndigheter.

– Vårt bidrag är att tillföra nya värden för staden, men även att värna och skydda respekten för det lokala, säger Anna.

Det innebär också en ambition att ta in Swecos koncept för blandad stad i stadsplanen.

– Blandad stad är en av våra käpphästar. Även om markpriserna inte kommer att medge billiga bostäder är det viktigt att skapa en stad som är tillgänglig för alla Colombos invånare, och som har offentliga ytor och plats för service och liv 24 timmar om dygnet, avslutar Anna Hessle.
 

Anmäl dig här till Samhällsbyggarforum 2014