Program Ecoforum 2015

Program Ecoforum dag 1

08.30-09.30
Registrering 

09.30-09.40 
Välkomsttal 
Erik Hellqvist, VD Svensk Byggtjänst

09.40-10.30
Hållbar utveckling ur en säkerhetspolitisk aspekt
Talare: Bo Pellnäs, Överste av 1:a graden, säkerhetspolitisk expert

Utmaningar i klimatförändringarna på samhällets krisberedskap och säkerhet.
Talare: Malin Mobjörk, Ph.D. Deputy Research Director, FOI, associerad forskare på Karlstad Universitet

10.30-11.10
Paus och nätverkande

11.10-11.30
Certifiering av hållbar stadsutveckling
Talare: Ann-Kristin Belkert, Chef Hållbar stadsutveckling, Sweden Green Building Council

11.30-11.50
Dialog: Hur skapar vi den hållbara staden?

11.50-13.00
Lunch och nätverkande

13.00-13.30
Internationella utblickar gällande Social hållbarhet och hållbar stadsutveckling (in English)
Talare: Mitchell Reardon, Urban Planning & Research Partner, Metropolitan Collective.

13.30-14.00
International Passive House Association – plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter
Talare: Simone Kreutzer, Passivhus

14.00-14.40
Kaffe och nätverkande

14.40-16.10  Parallella seminarium

  Energieffektivisering

 • Solceller i flerfamiljsbostäder
  Lönsamhet med hänsyn till överskott av el och nya regler
  Talare: Johan Paradis, Paradisenergi
 • "Villa Kyoto – 70-talshuset som drar noll"
  En potential för renovering av Sveriges 2 miljoner småhus
  Talare; Erik Orvarson, Projektledare ABC-Konsulterna
 • ”Nära Noll” Passivhus vs Nollenergihus
  Talare: Eje Sandberg, Sveriges Centrum för Nollenergihus &  Simone Kreutzer, IG Passivhus Sverige AB
 • Hållbara Sverige nu och i framtiden – är husen passivhus?
  Talare: Hans Eek, Passivhuscentrum, Västra Götaland

  Vilken relevans har miljömärkningen?

 • Framtidens information om byggmaterial
  Talare: Anna Jarnehammar, Enhetschef för Affärsutveckling & marknad, IVL
 • Hur kan vi göra en rättvis Livscykelanalys (LCA)?
  Talare: Rutger Gyllenram
 • Trä- betong- och stålindustrierna diskuterar LCA
  Talare: Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä, Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och Rutger Gyllenram

  Nytänk och innovationer i Stockholms stadsutvecklingsprojekt

 • BoKlok i staden – smartare till yta, miljö och energi
  Talare: Ewa Magnusson, Koncept- och Hållbarhetschef BoKlok
 • Norra Djurgårdsstaden Innovation – arena för hållbar och innovativ stadsutveckling
  Forum för hållbara lösningar – en mötesplats som främjar affärer för hållbara byggnader.
  Talare: Stefan Lindsköld, projektledare
 • Förnyelse av industriområden genom energiuppgradering, grönska och innovation för fastigheter och verksamheter
  Talare: Thomas Wildig, expert och projektledare, Cleantech Högdalen, Stockholm Business Region Development
 • Prisutdelning – solenergitävlingen i Norra Djurgårdsstaden
  Stockholms stad har genomfört en solenergitävling för att få in förslag på hur solenergilösningar kan integreras och synliggöras i stadsmiljö. Den internationella tävlingen lockade 775 deltagare från 71 länder som sammanlagt levererade 70 tävlingsbidrag.

16:20-16.50
Reflektioner från dagen

16.50-19.00
Mingel och prisutdelning av
– Stora Inneklimatpriset
– Nordbyggs guldmedalj 2015
– Solenergipriset

Program Ecoforum dag 2 - 23 april

08.30-09.00
Registrering och mingel 

09.00-09.30
Internationell inspiration: ”Användning av Byggemenskap i Tyskland för Hållbar stadsutveckling”
Talare: Selina Heinrich, WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

09.30-10.00
Internationella Case: – Ett stadsförnyelse och hållbarhetsprojekt, Colombo, Sri Lanka
Talare: Anna Hessle, Jonas Jernberg, Sweco

10.00-10.20
Utmaningar för snabbväxande städer, Stockholm vs. Kina
Talare: Anders Bergmark, Informationsstrateg, Färgfabriken        

10:30
Paus och nätverkande

11.10-11.40
Grön ekonomi
Talare: Fil dr Eva Alfredsson, Analytiker på Tillväxtanalys och forskare på KTH

11.40-12.00
Ledarskap för hållbara städer
Talare: Hanna Begler, Project leader Sustainable Cities på Global Utmaning och Carl-Johan Engström, Senior rådgivare hos Global Utmaning

12.00-13.00
Lunch och nätverkande

13.00-13.20
Vad menar vi egentligen när vi säger hållbarhet?
Talare: Jesper Lövkvist, vd för Hållbart Näringsliv

13.30-15.00  Parallella seminarium

  Kommunicera och involvera

 • Kommunikation rätt i tiden
  Talare: Ninni Löwgren Tischer, Avdelningschef, Market Entry & Business Development, Tysk-Svenska Handelskammaren
 • Rättvisa städer genom medborgardialog och social hållbarhet(forskningsperspektiv)
  Talare: Nazem Tahvilzadeh, Forskare KTH och Chalmers
 • Sociala hållbarhetsaspekter i stadsbyggandet
  Talare: Ann Legeby, Sweco
 • Miljonprogrammets myter - så påverkar de invånarna och de besluten vi tar om deras liv.
  Talare: Carlos Rojas, VD, Miklo

  Att skapa nya stadsmiljöer

 • Urban mångfald: Att planera och bygga varierad stad
  Talare: Jan Rydén, Färgfabriken
 • En samhällsbyggnadsprocess som inspirerar till hållbarhet och kvalitet – Upplands Väsby Kommun.
  Talare: Fredrik Drotte, Stadsutvecklingschef.
 • Den perfekta stadsdelen - Tankar och idéer hur man kan arbeta med handel som ett effektivt verktyg i utvecklingen av städer och stadsdelar”
 • Talare: Dominika Andræ, partner Optimal samt Anna du Rietz, arkitekt SAR/MSA Wester+Elsner.

  Smarta Städer

Panel: Smarta städer – vad är det?
Moderator: Michael Thydell, Arkitekt/BIM-strateg Sweco Architects Sverige

I panelen:
Helena Källerman, VD för Swecos IT-konsulter
Dr. Barbara Möhlendick från Köln
Jonas Bylund, Projektledare JPI Urban Europe, IQ Samhällsbyggnad

15.00-15.15
Mingel och nätverkande

15.15-15.35
Detta gör regeringen för att främja hållbar stadsutveckling
Talare: Mehmet Kaplan, Bostads-, stadsutvecklings- och It-minister

15.35-15.45
Reflektioner och avslut

15:45
Avresa Studiebesök: Hållbara Järva
Värd: Svenska Bostäder