Erfarenheter från spetsprojekt inom stadsutveckling och prisutdelning i internationell solenergitävling

”Nytänk och innovationer i Stockholms stadsutvecklingsprojekt” är temat för ett av seminarierna under Ecoforum 2015. Här blir det aktuella föredrag från Norra Djurgårdsstaden Innovation och Stockholm Business Region Development. Dessutom presenteras vinnaren i den internationella idétävlingen Stockholm Solar Challenge som lockat 775 deltagare från 71 länder. Vinnarens förslag kommer att implementeras i Norra Djurgårdsstaden.

hogdalen_aerial_1260

Högdalen-området där det aktuella projektet bedrivs, som Thomas Wilding, projektledare Cleantech Högdalen, kommer att berätta om under Stockholms stads seminarium på Ecoforum.

Stockholms stad är en av Ecoforums programpartners och i detta seminarium bjuds det på aktuella kunskaper och erfarenheter från några spetsprojekt inom stadsutveckling.

Det första inslaget är ”Norra Djurgårdsstaden Innovation – arena för hållbar och innovativ stadsutveckling”.

Projektledare Stefan Lindsköld om ”Forum för hållbara lösningar”

Här berättar projektledare Stefan Lindsköld om ”Forum för hållbara lösningar”, en regelbundet återkommande mötesplats för teknikleverantörer och fastighetsägare/byggherrar som syftar till att främja affärer som bidrar till hållbart byggande inom olika teknikområden.

-Vi vill komma i kontakt med fler teknikleverantörer som jobbar med smarta hållbara lösningar, system och tjänster. Vi vill också bredda våra teknikområden och hoppas på en intressant diskussion om långsiktiga trender inom hållbar stadsutveckling som kan ge nya uppslag och idéer.

Cleantech Högdalen

Den andra programpunkten i seminariet heter ”Förnyelse av industriområden genom energiuppgradering, grönska och innovation för fastigheter och verksamheter”. Bakom detta inslag står Stockholm Business Region Development och projektet Cleantech Högdalen.

Thomas Wildig, expert och projektledare, Cleantech Högdalen, kommer att berätta om projektet som helhet och olika konkreta satsningar som genomförts, pågår och planeras.

Just nu arbetar man bland annat med förstudier och pilotprojekt inom energieffektivisering och solteknik för fastigheter i söderort. En grupp teknikföretag och konsulter samverkar i dialog med fastighetsägare och teknikföretag.

Internationellt solenergipris delas ut

Stockholms stad har genomfört en solenergitävling för att få in förslag på hur solenergilösningar kan integreras och synliggöras i stadsmiljö.

Den internationella tävlingen lockade 775 deltagare från 71 länder som sammanlagt levererade 70 tävlingsbidrag. Flest inlämnade bidrag kom från Indien, Sverige, Ryssland och USA.

Bland bidragen till Stockholm Solar Challenge finns paviljonger där du kan ladda datorn eller arbeta, konstgjorda träd som fångar solenergi på dagen och lyser på natten samt stora landmärken som ger energi till Norra Djurgårdsstaden. 

På Ecoforum finns information om bidragen och som sista inslag under seminariet om stadsutveckling i Stockholm presenteras vinnaren i tävlingen.

Anmäl dig här till Samhällsbyggarforum 2014