Talare Ecoforum 2015

Ellinor Persson, ModeraorEllinor Persson, Moderator
Rutinerad programledare i TV - Moderator, debattledare med mera. Ellinor har jobbat med det mesta och har över tusen direktsändningar bakom sig i radio och TV. Hon är proffsig, påläst och alltid väl förberedd. Ellinor blev utsedd till Årets talare 2013 - Moderator av Talarforums kunder.

Bo PellnäsBo Pellnäs
Överste 1.graden (pensionerad), säkerhetspolitisk kommentator, chef för Sveriges FN-bataljon på Cypern 1983-84, chef för FN-observatörer i Afghanistan 1988-89 och i f.d. Jugoslavien 1992-93, rådgivare och förhandlare i f.d. Jugoslavien 1993—95  och1998-99. Medlem i 2005 års katastrofkommission (Tsunamikommissionen) samt författare till två böcker om Balkan.

Malin MobjörkMalin Mobjörk
Forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, och Fil. dr. i Tema Vatten i natur och samhälle, associerad forskare på Karlstad Universitet.
Malin Mobjörk forskar om vilka samband som finns mellan klimatförändringar, säkerhet och konflikter samt vilka utmaningar miljö- och klimatförändringar ställer på samhällets krisberedskap. Klimatförändringarnas indirekta effekter utgör här en betydelsefull del. Hon arbetar även med metodfrågor kring att analysera komplexa risker och former för att bedriva en vidgad säkerhetsinriktad analys.

Ann-Kristin BelkertAnn–Kristin Belkert
Chef för Hållbar stadsutveckling på Sweden Green Building Council. Hon ansvarar för utveckling av ett svenskt certifieringssystem och kompetensprogram för hållbar stadsutveckling. Ann-Kristin är projektledare för och är involverad i ett flertal projekt och samarbeten om hållbara städer på nordisk, europeisk och internationell nivå tillsammans med Green Building Councils och samarbetspartner i andra länder.

Sara HaasmarkSara Haasmark
Hållbarhetschef, Fastighetsägarna Stockholm
Sara är civilingenjör med inriktning Environmental Engineering & Sustainable Infrastructure inom Samhällsbyggnad. Hon är utbildad vid KTH och har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan 1999.

Mitchell ReardonMitchell Reardon
Urban Planning & Research Partner, Metropolitan Collective.
Working with urban issues from a diversity of perspectives, Mitchell Reardon is a city-maker informed through urban planning and research. Exploring the potentials for bottom-up holistic urbanism, Mitchell’s interdisciplinary work centres on people and how they live, work and move through the city. This approach centrally focuses on establishing connections among urban social issues, environmental sustainability, public engagement, physical planning and design from the neighbourhood to regional scale, urban economics, walking and biking.

Simone KreutzerSimone Kreutzer
Simone Kreutzer är civilingenjör och arkitekt. Sedan hon för 15 år flyttade från sitt hemland Tyskland till Sverige har hon arbetat mycket med passivhusteknik. Bland annat har hon hjälpt svenska småhusföretag med att certifiera byggsystem utifrån internationell passivhusstandard. Hon har också varit med att utveckla passivhuskoncept och - komponenter och arbetat rådgivande som energiexpert för energideklarationer och passivhusexpert för nybyggnationer i konsultbranschen.

Johan Paradis, ParadisenergiJohan Paradis
Paradisenergi. Johan har arbetat med ett flertal större solcellsprojekt, t ex Hållbara Järva, (cirka 50 mikroinstallaioner i befintlig bebyggelse, total installation cirka 1400 kW), projektering av Stockholms största solcellsanläggning i Stockholms Frihamn (1500 m2 solceller installerat). Han är också svensk representant i det internationella forskningsprojektet Task 13, som drivs av IEA-PVPS  och syftar till att förbättra drift och tillförlitlighet för solcellssystem.

Erik OrvarsonErik Orvarson
Villaägare som genomfört Sveriges sannolikt mest omfattande energirenovering av en vanlig 70-talsvilla i Göteborg. 27 olika energiåtgärder gör att villan drar noll i energikostnader. Projektet visar på potentialen att renovera Sveriges nästan 2 miljoner småhus till noll eller nära noll. Erik är civilekonom och till yrket lönsamhetskonsult och VD för ABC-Konsulterna. 

Eje SandbergEje Sandberg
Sveriges Centrum för Nollenergihus
Arbetar som civilingenjör på Aton Teknikkonsult med utredning, energiberäkning och projektrådgivning. Eje är även ordförande i Sveriges Centrum för Nollenergihus, som ansvarar för de svenska passivhuskriiterierna FEBY12

Anna JarnehammarAnna Jarnehammar
Ansvarig för affärsutveckling och marknadsfrågor på IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges ledande organisation för tillämpad miljöforskning. Anna har mer än 20 års erfarenhet av miljö och hållbarhetsfrågor och har utvecklat området Hållbart samhällsbyggande på IVL där vi arbetar med frågor inom hela hållbarhetsområdet. Anna har också arbetat med att utveckla metodik för miljödeklarering av byggprodukter, livscykelanalyser för material och byggnader liksom att utveckla kriterier för giftfritt byggande. 

Rutger GyllenramRutger Gyllenram
Rutger Gyllenram är Bergsingenjör och Teknologie Licentiat i Stål- och Metallproduktionsteknik verksam i utvecklingsbolaget Kobolde & Partners AB. Han är vidare talesperson för stålbyggnadsinstitutet i miljö och hållbarhetsfrågor och verksam vid KTH och Jernkontoret inom utbildning och forskning i miljöfrågor relaterade till stålindustrin. Rutger är vidare ordförande i den svenska standardiseringskommittén SIS TK209 "Hållbarhet hos byggnadsverk" och svensk representant i den europeiska standardiseringskommittén CEN TC350 "Sustainable buildning".

Malin LöfsjögårdMalin Löfsjögård
Teknologie doktor och VD för branschorganisationen Svensk Betong och styrelseordförande VTI, tidigare riksdagsledamot och ordförande Produktivitetskommittén.

Ewa MagnussonEwa Magnusson
Ansvarig för BoKlok konceptet och för  BoKlok's hållbarhetsstrategi. Har en bakgrund från IKEA och har sedan 2005 arbetat med bostadsutveckling för de många människorna.

Selina HeinrichSelina Heinrich
Examen i geografi, har arbetat för det kommunala företaget WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH i mer än fyra år. Hon är parallellt ansvarigt för näringslivsutvecklingen och stadsdelutvecklingen i Tübingen. WIT GmbH Tübingen är ett kommunalt dotterbolag som köper upp marktomter som sedan förberedas för stadsdelutvecklingen och marknadsföras gentemot byggemenskaper. Selina studerade geografi, stadsplanering och statsvetenskap vid universiteten i Tübingen, Uppsala, Stuttgart och Bonn.

Jonas JernbergJonas Jernberg
Arkitekt och Marknadsområdesansvarig för hållbara städer på Sweco Architects har förutom arbete med externa projekt interna engagemang inom Sweco-koncernens utvecklingsarbete för hållbar stadsutveckling och arkitektur. Som arkitekt med inriktning på hållbar stadsutveckling har Jonas Jernberg arbetat med Swecos internationella uppdrag i 8 år.  Arbetet är ofta som team ledare med uppgiften att driva arbetet framåt och  integrera många kompetenser inom arkitektur, planering och olika teknikområden. Pågående uppdrag är team ledare i port City projektet, uppdragsledare för stadsrumsanalys av nya Wahlbecks i Linköping samt detaljplaneunderlag för Gränby Centrum i Uppsala. Jonas har bakgrund i svensk kommunal översikts- och detaljplanering samt ett engagemang i Arkitekter utan gränser.

Anna HessleAnna Hessle
Arkitekt och Chef för Kinaverksamheten på Sweco Architects
Som arkitekt med internationell inriktning har Anna Hessle sedan 14 år tillbaka kontinuerligt varit involverad i Swecos projekt i Kina med fokus på hållbar stadsplanering och green building. Hon leder nu arbetet med Colombo Port City på Sri Lanka. Projektet innebär en ny Masterplan för ett 2,7 kvadratkilometer stort stadsdistrikt i Colombo. Parallellt med detta ansvarar Anna för Sweco Architects växande verksamhet i Kina.

Jing JingJing Jing
Arkitekt & konsult, Färgfabriken
Professional architect and urban planner who has worked in China and Sweden for over 10 years across projects in different scales and diverse contexts. She has been involved in major Swedish projects on sustainable urban planning and design of Chinese cities and taken part in high profile Chinese projects on urban regeneration and transformation of industrial cities as she served as Senior Urban Designer at Tsinghua Architecture Group in Beijing.

Eva AlfredssonEva Alfredsson
Fil dr, analytiker på Myndigheten för Tillväxtpolitiska Utvärderingar och Analyser samt forskare på KTH, fms. På Tillväxtanalys arbetar Eva med frågor om hållbar ekonomisk utveckling och grön strukturomvandling av näringslivet. På KTH deltar hon i forskningsprojektet Bortom BNP. Eva är vidare senor rådgivare på Global Utmaning där hon är ordförande i arbetsgruppen för Grön Ekonomi.

Hanna BeglerHanna Begler
Har en master i statsvetenskap och arbetar som projektledare på tankesmedjan Global Utmaning. På Global Utmaning  ansvarar hon för arbetet med hållbar stadsutveckling och hållbar konsumtion. Hon är även engagerad i ABBBA, African Bioenergy and Biofuels Business Assessment, ett Sida-finansierat projekt som syftar till att främja hållbara investeringar i bioenergi i Afrika.

Carl-Johan EngströmCarl-Johan Engström
Är pensionerad professor vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö men fortsätter arbeta som senior forskare. Han studerar drivkrafter bakom stadsutveckling i en globaliserad ekonomi och hur planeringsformerna behöver utvecklas för att en stad ska kunna utvecklas i hållbar riktning. Han har varit ansvarig tjänsteman för stadsutvecklingen i 15 år i Uppsala och dessförinnan avdelningschef vid Boverket med ansvar för strategisk planering och naturresurshushållning samt ordförande i Föreningen för samhällsplanering.

Jesper Lövkvist, vd för Hållbart NäringslivJesper Lövkvist
Vd för Hållbart Näringsliv. Jesper har en bakgrund inom journalistik, reklam och PR och driver sedan två år tillbaka Hållbart Näringsliv. En intresseorganisation och konsultverksamhet med inriktning på opinionsbildning, kunskapsspridning och kommunikation inom hållbart företagande.

Ninni Löwgren TischerNinni Löwgren Tischer
Djupt förankrad i såväl den tyska som den svenska affärskulturen. Hon är född i södra Tyskland och uppvuxen med svensk mamma och tysk pappa. Under mer än 15 år har hon arbetet med internationell affärsutveckling bland annat inom olika nationella investeringsfrämjande organ. Sedan 2007 ansvarar hon för avdelningen Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren där hon och hennes team under åren hjälpt ett stort antal svenska och tyska företag att etablera sig på den tyska marknaden, inte minst inom hållbart stadsplanering.

Nazem TahvilzadehNazem Tahvilzadeh
Fil. Dr. i offentlig förvaltning och verksam som forskare på Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. Han föreläser, utreder och skriver om medborgardeltagande och jämlikhet i ett mångetniskt samhälle med fokus på staden.

Ann LegebyAnn Legeby
Forskare på Arkitekturskolan KTH med fokus på stadsbyggnad och dess sociala dimension, t.ex. segregation, urbana livsvillkor och stadsliv. Ann jobbar också på Sweco Architects med olika stadsbyggnadsuppdrag. Har nyligen tagit initiativ till Sweco:s mentorprogram på Angeredsgymnasiet.

Carlos RojasCarlos Rojas
Carlos Rojas var med och grundade tidningen Gringo 2004 och utvecklade 2008 Miklo, som hjälper bygg- och bostadsbolag, kommuner och regioner att jobba i miljonprogram och liknande områden. Som analytiker jobbar Carlos just nu med ett uppdrag åt TMR rörande hållbar urban utveckling och lyfter hur utvecklingen av våra attityder och vår kunskap är en central del av detta.

Jan Rydén, FärgfabrikenJan Rydén
Curator för utställningen Experiment Stockholm, Färgfabriken. Jan Rydén är konstnär men är också verksam som skribent och curator. Han är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och Uppsala universitet. Han kombinerar konstnärliga, ekonomiska och vetenskapsteoretiska perspektiv på stadsutveckling. Han är mångårig medarbetare på Färgfabriken och har även drivit konstnärliga forskningsprojekt kring visuellt tänkande.

Fredrik DrotteFredrik Drotte
Stadsutvecklingschef i Upplands Väsby kommun.
Fredrik har en bakgrund inom den  privata arkitektbranschen, och sedan 12 år inom den kommunal stadsplanering. Fredrik ansvarar för planarbete, översiktsplanering, och strategiskt miljö- och trafikplaneringsarbete, och har uppdraget att driva stadsutveckling och hållbar utveckling i Upplands Väsby kommun. Brinner för att utveckla en samhällsbyggnadsprocess som på riktigt främjar de olika aktörernas gemensamma värdeskapande.

Dominika Andræ, Partner OptimalDominika Andræ
Partner Optimal

Anna du Rietz, Arkitekt SAR/MSA Wester+Elsner.Anna du Rietz
Arkitekt SAR/MSA Wester+Elsner.l

Michael ThydellMichael Thydell
Arkitekt och en välkänd BIM-strateg. Han är även en framstående expert i Sverige inom Revit och BIM med bakgrund från arkitektskolan på KTH i Stockholm och datateknikutbildning på KTH. Han har utvecklat avancerade CAD/BIM-lösningar och metoder för industrin sedan 1993. Michael arbetar nu som BIM-strateg på Sweco AB som är det 15:e största arkitektkontoret i världen. På Sweco ansvarar han för arkitektdelens införande och kompetensutveckling inom BIM. Tidigare har han bland annat varit Stockholmschef på AEC AB, tekniskt ansvarig för Autodesk Revit på CADQ AB och delägare i konsultbolaget ArcSquare AB.

Helena KällermanHelena Källerman
Kommer från IT-branschen och är VD på Sweco Position AB sedan fyra år. Smarta städer, hållbarhet och informationsteknologins roll i samhället är centralt för såväl samhällsutvecklingen som för Sweco.

Barbara Möhlendick Barbara Möhlendick
Dr. Barbara Möhlendick är direktör för programmet SmartCity Cologne och ansvariga samordnare för kommunala projekt och initiativ som sänker CO2 utsläpp. Som ställföreträdande chef för Kölns internationella relationer ansvarar hon för internationella kunskaputbyten. Barbara studerade och doktorerade vid Cologne Business School, polytekniska universitet i Valencia, på University of the South Pacific i västra Samoa samt på universitet i Bonn. Initiativet SmartCity Cologne är en plattform som kommunen driver gemensam med det lokala energibolagen Rhein Energie. Inom initiativet fordrar olika plattforms medlemmar från industrin och den offentliga sektorn hållbara projekt som sänker CO2 utsläpp och tar innovationer till staden Köln.

Jonas BylundJonas Bylund
Projektledare med uppdrag i JPI Urban Europes styrgrupp (Management Board) sedan 2013. Hans huvudsakliga ansvarsområde är strategisk forsknings- och innovationsutveckling rörande utlysningar tillsammans med såväl nationella forskningsråd som andra globala och europeiska forskningsintiativ och instutioner. Detta innebär också ett särskilt ansvar för frågor kring dialog mellan vetenskap, politik och civilsamhället. Han är genom detta också verksam på IQ Samhällsbyggnad i Sverige, vilket är en nöd och katalysator för forskning, innovation och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande.

Mehmet KaplanMehmet Kaplan
Bostads-, stadsutvecklings- och It-minister