Viktigt med fördjupad diskussion om byggemenskaper som del i hållbar stadsutveckling

–För oss är det självklart att engagera oss som partner i Ecoforum.

ninni_lowgren_1260x630

 
Tyskland och Sverige har mycket att lära av varandra och samarbete kring inom hållbar stadsutveckling. Och jag hoppas särskilt att inslaget om byggemenskaper i Tübingen kan ge en fördjupad diskussion om hur denna bostadsform kan bli en del i hållbar stadsutveckling och bostadsförsörjning även i Sverige.

Det säger Ninni Löwgren Tischer, avdelningschef för Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren.
Hon understryker att hållbar stadsutveckling sedan länge är ett prioriterat område för Handelskammaren och att engagemanget på Ecoforum är ett sätt att fördjupa och utveckla detta arbete.

–Utan hållbar bebyggelse kan vi inte skapa ett hållbart samhälle – det är grunden för hela utvecklingen. Men för att komma framåt är det viktigt att ha med alla de tre hållbarhetsperspektiven – miljö, ekonomi och de sociala frågorna. Och de är alla med i programmet under Ecoforum.

–Min förhoppning är att det under konferensen ska uppstå kontakter mellan tyska och svenska aktörer som blir startpunkt för konkreta samarbetsprojekt som ger konkreta resultat i båda länderna, säger Ninni Löwgren Tischer.

Byggemenskaper del i hållbar utveckling

När det gäller Handelskammarens egna inslag under Ecoforum vill hon främst lyfta fram föredraget om byggemenskaper under första dagens plenum. Här får deltagarna ta del av erfarenheter från Selina Heinrich från WIT (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH).

–Byggemenskaper kan vara en del i den totala lösningen för att skapa hållbara städer, genom att ge möjlighet till personligt ansvar och engagemang i bostadsfrågan och dess mikromiljöer. Byggemenskaper kan därmed bidra till ökad hållbarhet ur all de tre perspektiven och ger samtidigt en mer blandad arkitektur och mer kreativa boendemiljöer, menar Ninni Löwgren Tischer.

–Jag hoppas att inslaget kan leda till en fördjupad diskussion om byggmenskaper i Sverige. Det är viktigt att inte bara individer ser de personliga möjligheterna med denna boendeform utan även att banker inte avfärdar detta som otrygga investeringar och att kommuner öppnar upp för alternativa processer, till exempel gällande marktilldelningen.

Exempel på bra samhällsdialog

Under konferensen bidrar Handelskammaren även med ett inslag om hur bra kommunikation med allmänheten i tidiga skeden kan öka involvering och stöd för hållbar stadsplanering. Här hämtas exempel från framgångsrika dialogprocesser i tyska städer.

Dessutom medverkar Dr. Barbera Möhlendick från Köln i den avslutande paneldabetten på temat ”Smarta städer – vad är det?”. Köln deltar tillsammans med bland andra Stockholm i det EU-finansierade projektet Smart Cities.

Anmäl dig här till Samhällsbyggarforum 2014