Bo PellnäsBo Pellnäs
Överste 1.graden (pensionerad), säkerhetspolitisk kommentator, chef för Sveriges FN-bataljon på Cypern 1983-84, chef för FN-observatörer i Afghanistan 1988-89 och i f.d. Jugoslavien 1992-93, rådgivare och förhandlare i f.d. Jugoslavien 1993—95  och1998-99. Medlem i 2005 års katastrofkommission (Tsunamikommissionen) samt författare till två böcker om Balkan.

Malin MobjörkMalin Mobjörk
Forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, och Fil. dr. i Tema Vatten i natur och samhälle, associerad forskare på Karlstad Universitet.
Malin Mobjörk forskar om vilka samband som finns mellan klimatförändringar, säkerhet och konflikter samt vilka utmaningar miljö- och klimatförändringar ställer på samhällets krisberedskap. Klimatförändringarnas indirekta effekter utgör här en betydelsefull del. Hon arbetar även med metodfrågor kring att analysera komplexa risker och former för att bedriva en vidgad säkerhetsinriktad analys.

Ann-Kristin BelkertAnn–Kristin Belkert
Chef för Hållbar stadsutveckling på Sweden Green Building Council. Hon ansvarar för utveckling av ett svenskt certifieringssystem och kompetensprogram för hållbar stadsutveckling. Ann-Kristin är projektledare för och är involverad i ett flertal projekt och samarbeten om hållbara städer på nordisk, europeisk och internationell nivå tillsammans med Green Building Councils och samarbetspartner i andra länder.

Mitchell ReardonMitchell Reardon
Urban Planning & Research Partner, Metropolitan Collective.
Working with urban issues from a diversity of perspectives, Mitchell Reardon is a city-maker informed through urban planning and research. Exploring the potentials for bottom-up holistic urbanism, Mitchell’s interdisciplinary work centres on people and how they live, work and move through the city. This approach centrally focuses on establishing connections among urban social issues, environmental sustainability, public engagement, physical planning and design from the neighbourhood to regional scale, urban economics, walking and biking.

Simone KreutzerSimone Kreutzer
Simone Kreutzer är civilingenjör och arkitekt. Sedan hon för 15 år flyttade från sitt hemland Tyskland till Sverige har hon arbetat mycket med passivhusteknik. Bland annat har hon hjälpt svenska småhusföretag med att certifiera byggsystem utifrån internationell passivhusstandard. Hon har också varit med att utveckla passivhuskoncept och - komponenter och arbetat rådgivande som energiexpert för energideklarationer och passivhusexpert för nybyggnationer i konsultbranschen.

Erik OrvarsonErik Orvarson
Villaägare som genomfört Sveriges sannolikt mest omfattande energirenovering av en vanlig 70-talsvilla i Göteborg. 27 olika energiåtgärder gör att villan drar noll i energikostnader. Projektet visar på potentialen att renovera Sveriges nästan 2 miljoner småhus till noll eller nära noll. Erik är civilekonom och till yrket lönsamhetskonsult och VD för ABC-Konsulterna. 

Eje SandbergEje Sandberg
Sveriges Centrum för Nollenergihus
Arbetar som civilingenjör på Aton Teknikkonsult med utredning, energiberäkning och projektrådgivning. Eje är även ordförande i Sveriges Centrum för Nollenergihus, som ansvarar för de svenska passivhuskriiterierna FEBY12

Anna JarnehammarAnna Jarnehammar
Ansvarig för affärsutveckling och marknadsfrågor på IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges ledande organisation för tillämpad miljöforskning. Anna har mer än 20 års erfarenhet av miljö och hållbarhetsfrågor och har utvecklat området Hållbart samhällsbyggande på IVL där vi arbetar med frågor inom hela hållbarhetsområdet. Anna har också arbetat med att utveckla metodik för miljödeklarering av byggprodukter, livscykelanalyser för material och byggnader liksom att utveckla kriterier för giftfritt byggande. 

Rutger GyllenramRutger Gyllenram
Rutger Gyllenram är Bergsingenjör och Teknologie Licentiat i Stål- och Metallproduktionsteknik verksam i utvecklingsbolaget Kobolde & Partners AB. Han är vidare talesperson för stålbyggnadsinstitutet i miljö och hållbarhetsfrågor och verksam vid KTH och Jernkontoret inom utbildning och forskning i miljöfrågor relaterade till stålindustrin. Rutger är vidare ordförande i den svenska standardiseringskommittén SIS TK209 "Hållbarhet hos byggnadsverk" och svensk representant i den europeiska standardiseringskommittén CEN TC350 "Sustainable buildning".

Malin LöfsjögårdMalin Löfsjögård
Teknologie doktor och VD för branschorganisationen Svensk Betong och styrelseordförande VTI, tidigare riksdagsledamot och ordförande Produktivitetskommittén.

Ewa MagnussonEwa Magnusson
Ansvarig för BoKlok konceptet och för  BoKlok's hållbarhetsstrategi. Har en bakgrund från IKEA och har sedan 2005 arbetat med bostadsutveckling för de många människorna.

Selina HeinrichSelina Heinrich
Examen i geografi, har arbetat för det kommunala företaget WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH i mer än fyra år. Hon är parallellt ansvarigt för näringslivsutvecklingen och stadsdelutvecklingen i Tübingen. WIT GmbH Tübingen är ett kommunalt dotterbolag som köper upp marktomter som sedan förberedas för stadsdelutvecklingen och marknadsföras gentemot byggemenskaper. Selina studerade geografi, stadsplanering och statsvetenskap vid universiteten i Tübingen, Uppsala, Stuttgart och Bonn.

Jonas JernbergJonas Jernberg
Arkitekt och Marknadsområdesansvarig för hållbara städer på Sweco Architects har förutom arbete med externa projekt interna engagemang inom Sweco-koncernens utvecklingsarbete för hållbar stadsutveckling och arkitektur. Som arkitekt med inriktning på hållbar stadsutveckling har Jonas Jernberg arbetat med Swecos internationella uppdrag i 8 år.  Arbetet är ofta som team ledare med uppgiften att driva arbetet framåt och  integrera många kompetenser inom arkitektur, planering och olika teknikområden. Pågående uppdrag är team ledare i port City projektet, uppdragsledare för stadsrumsanalys av nya Wahlbecks i Linköping samt detaljplaneunderlag för Gränby Centrum i Uppsala. Jonas har bakgrund i svensk kommunal översikts- och detaljplanering samt ett engagemang i Arkitekter utan gränser.

Jing JingJing Jing
Arkitekt & konsult, Färgfabriken
Professional architect and urban planner who has worked in China and Sweden for over 10 years across projects in different scales and diverse contexts. She has been involved in major Swedish projects on sustainable urban planning and design of Chinese cities and taken part in high profile Chinese projects on urban regeneration and transformation of industrial cities as she served as Senior Urban Designer at Tsinghua Architecture Group in Beijing.

Eva AlfredssonEva Alfredsson
Fil dr, analytiker på Myndigheten för Tillväxtpolitiska Utvärderingar och Analyser samt forskare på KTH, fms. På Tillväxtanalys arbetar Eva med frågor om hållbar ekonomisk utveckling och grön strukturomvandling av näringslivet. På KTH deltar hon i forskningsprojektet Bortom BNP. Eva är vidare senor rådgivare på Global Utmaning där hon är ordförande i arbetsgruppen för Grön Ekonomi.

Ninni Löwgren TischerNinni Löwgren Tischer
Djupt förankrad i såväl den tyska som den svenska affärskulturen. Hon är född i södra Tyskland och uppvuxen med svensk mamma och tysk pappa. Under mer än 15 år har hon arbetet med internationell affärsutveckling bland annat inom olika nationella investeringsfrämjande organ. Sedan 2007 ansvarar hon för avdelningen Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren där hon och hennes team under åren hjälpt ett stort antal svenska och tyska företag att etablera sig på den tyska marknaden, inte minst inom hållbart stadsplanering.

Nazem TahvilzadehNazem Tahvilzadeh
Fil. Dr. i offentlig förvaltning och verksam som forskare på Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. Han föreläser, utreder och skriver om medborgardeltagande och jämlikhet i ett mångetniskt samhälle med fokus på staden.

Ann LegebyAnn Legeby
Forskare på Arkitekturskolan KTH med fokus på stadsbyggnad och dess sociala dimension, t.ex. segregation, urbana livsvillkor och stadsliv. Ann jobbar också på Sweco Architects med olika stadsbyggnadsuppdrag. Har nyligen tagit initiativ till Sweco:s mentorprogram på Angeredsgymnasiet.

Filmer Ecoforum 2015

Program Ecoforum 2015

Talare på Ecoforum 2015

Om Ecoforum

Det hände på Nordbygg Ecoforum på Stockholmsmässan...

Arrangörer

Programpartners

Mediapartner