Nordbygg Ecoforum

En konferens och utställning om framtidens hållbara byggande.

Innovationskraften för ett hållbart byggande finns. Nu krävs nya former av samarbeten och dialog för att göra verklighet av visionerna och möjligheterna. Nordbygg EcoForum genomförs under två dagar vartannat år och återkommer igen den 22-23 april 2015. 

Mer information kommer när vi närmar oss Ecoforum 2015.