Konkreta exempel på hur det går till att bygga billiga bostäder

Visst går det att bygga både hyresrätter och bostadsrätter med låga boendekostnader. Det var budskapet från Skövdebostäder och BoKlok under Svensk Byggtjänsts seminarium i Almedalen onsdagen den 2 juli.

goda_exempel_1260x630

Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter, Dan Sandén, vd Skövdebostäder och Bengt Fardelius, affärschef Boklok

De båda företagen presenterade var sitt konkret projekt och fick många frågor från publiken.

Svensk Byggtjänst har under våren granskat den snåriga byggprocessen i podcasten Snåret. Där har politiker och företrädare från branschen fått diskutera lösningar på bostadsbristen. Under seminariet den 2 juli i Almedalen fortsatte denna diskussion. Moderator var Emma Jonsteg, VD på Utopia arkitekter och programledare för Snåret.

Bengt Fardelius, affärschef på BoKlok berättade om företagets bostadsrätthus i Norsborg söder om Stockholm, som blivit inflytningsklara under det senaste året.

Tack vare sin industrialiserade produktionsmodell – med kostnadsmedvetenheten i alla led - kunde BoKlok bygga lägenheterna så effektivt att priset till bostadsrättsföreningen blev bara 25 500 kronor per kvadratmeter.

Dan Sandén, vd på kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder, beskrev hur man lyckas bygga billiga hyresrätter med projektet Käpplunda Park som exempel.

– Här har vi uppfört 206 lägenheter med inflyttning under 2012 och 2013. Byggkostnaden landade på 16 800 kronor per kvadratmeter. Riksgenomsnittet för produktion av flerfamiljsbostäder ligger på 36 400 kronor per kvadratmeter, och tar man bort storstadsregionerna är rikssnittet 31 700 kronor, berättade Dan Sandén.

Dan Sandén hade främst tre förklaringar till att Skövdebostäder lyckas bygga så billigt:

  • Hög beställarkompetens.
  • Bra konkurrenssituation vad gäller entreprenörer. 
  • Nära samverkan med kommunens planekontor.