Program uppstart för revidering av AB 04 och ABT 06

Förmiddag 

09.00-09.30 
Registrering och kaffe

09.30-10.00
Hälsar välkommen 

Moderator: Anna Bellman
Moderator: Anna Bellman

BKKs revideringsarbete och syfte med dagen

Charlotta Lindmark
Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket

Projektförutsättningar och tidplan

Bo Samuelsson och Staffan Myrdal
Bo Samuelsson, projektledare, redaktör AMA och Staffan Myrdal, juridisk sekreterare

10.00 – 11.00 
Revidering av AB dokumenten – en del i branschens utveckling

Ola Månsson, Jan Siezing, Tommy Lenberg och Magnus Höij
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, Jan Siezing, vd Installatörsföretagen, Tommy Lenberg, vd Byggherrarna Sverige och Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen 

11.00 – 11.15
Paus

11.15 – 12.30
Upphandlingsperspektivet

John Hane
John Hane, advokat, delägare Foyen Advokatfirma

Små/stora projekt 
John Hane

Skadestånd och försäkring

Harald Ullman
Harald Ullman, adj.professor i försäkringsrätt Avd för Affärsrätt

12.30 – 13.30
Lunch och nätverkande

Eftermiddag 

13.30 – 14.30
Rättsutvecklingsperspektivet 

Lars Edlund
Lars Edlund, justitieråd, ledamot av Högsta Domstolen

BIM och juridiken 

Janne Svensson
Janne Svensson, arkitekt och tidigare vd för bl.a FFNS Arkitekter och Stockholm Konsult

14.30 – 15.00
Kaffe och nätverkande

15.00 – 16.15
Besiktning och felpåföljder

Tomas Thulin och Torgny Håstad
Tomas Thulin, ordförande i SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp, besiktningsman och kursledare och Torgny Håstad, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, f.d. justitieråd i HD

Struktur och sammanslagning av AB och ABT
Torgny Håstad 

16.15 – 16.45
Sammanfattning av dagen

Charlotta Lindmark och Olof Johnson
Charlotta Lindmark och Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier

16.45 – 18.00
Mingel

Ditt bidrag till revideringsarbetet: 

 • Vilka förändringar kan göras för att främja bättre samarbete i entreprenader?
 • Vilka förändringar kan främja ökad produktivitet i branschen?
 • Vilka förändringar kan främja ökad kvalitet i branschen?
 • Vad kan förändras för att optimera riskfördelningen i entreprenader?
 • Hur ska förändringar i entreprenader regleras (ÄTA, hinder m.m.) – samlat eller uppdelat på flera bestämmelser?
 • Behöver skillnaderna i ”fast pris” respektive ”löpande räkning” förtydligas och i så fall hur?
 • Behöver besiktningsförfarandet förändras och i så fall hur?
 • Hur bör tvistelösning regleras (eskaleringsklausuler, allmän domstol, skiljenämnd, m.m.)?
 • Ska kapitelstrukturen vara kvar eller förändras?
 • Ska AB och ABT slås samman?
 • Bör AB/ABT omfatta även drift- och underhållsentreprenader?
 • Övriga synpunkter?
 • Vilken fråga är viktigast att ta hand om i revideringsarbetet?

Anmälan till Revidering AB/ABT

Synpunkter lämnar du här