Om Event & Möten

Svensk Byggtjänst skapar mötesplatser!

Svensk Byggtjänsts affärsområde Event & Möten arrangerar naturliga och gemensamma mötesplatser där yrkeskategorier och nätverk möts och skapar dialog, nytänkande samt givetvis bidrar till kunskapsbyggande i byggsverige.

Inom affärsområdet, Event & Möten, ingår även skolsatsningen. Svensk Byggtjänst satsar på kommunikation med lärare, studenter & gymnasieelever runt om i Sverige. För mer info, läs vidare här.

Petra Sörme, affärsområdeschef

Petra Sörme
affärsområdeschef 
petra.soerme@byggtjanst.se

Susanne Nyberg, utbildningssamordnare

Susanne Nyberg
utbildningssamordnare 
susanne.nyberg@byggtjanst.se