2014 – ett rekordår för innovationer och nya grepp inom samhällsbyggande!

Återblick med Svensk Byggtjänsts chefredaktör Charlotte Steen:

Under det gångna året har det skapats rekordmånga innovationer och nya grepp inom svensk samhällsbyggnad. Under en återblick presenterar och analyserar Svensk Byggtjänsts chefredaktör Charlotte Steen de tio nyheter hon valt ut ur det stora flödet.

– Många av dessa nyheter inom svenskt samhällsbyggande öppnar nya möjligheter, ger nya insikter och kommer att påverka framtiden, säger Charlotte Steen, som i sitt arbete dagligen följer utvecklingen inom branschen.

De tio innovationer, nya grepp eller ämnen som hon valt ut att tala om är i kort resumé följande:

1. Attefalls 66 nya lagförslag och utredningar – vad leder de vidare till?

2. Fler prisvärda pristagare inom samhällsbyggandet än någonsin – Årets bygge visar vägen!

3. Visst går det att bygga billiga bostäder! Skövdebostäder fick Sabos Bopris 2014 och visade att det går att bygga bra hyresrätter långt under riksgenomsnittet.

4. Ny energiteknik tar plats! Svenska innovationer i framkant.

5. Renoveringskonsten förädlas och sprids – Renoveringscentrum växlar upp.

6. Städerna förtätas allt mer. Yimbys idéer får genomslag i nya bostadsprojekt.

7. Medborgardialog vinner mark. Kommersiella aktörer ser värdet. Mina Kvarter – ett bland fler exempel.

8. Svenskt hållbart samhällsbyggande och stadsbyggande på export! Ser vi vad vi åstadkommer i världen?

9. Sociala innovationer direkt från medborgare blir en allt mer reell kraft i samhällsbyggandet. Det nya projektet SEiSMiC har nu startat i Sverige.

10. Materialutvecklingen starkare än någonsin – årets vinnare av Materialmedaljen är ett spännande exempel!

Charlotte Steen, Chefredaktör, Svensk Byggtjänst