Finns lösningen på den svenska bostadskrisen i Norge eller Finland?

Är det norska modellen eller finska verktygslådan som är lösningen på bostadskrisen i Sverige? Och kan byggemenskaper á la Tyskland vara ett intressant bidrag till den svenska bostadsmarknaden? Under inslaget ”Internationell utblick” på Samhällsbyggarforum presenteras och diskuteras lösningar från våra grannländer.

Markku Leijo om den finska verktygslådan som ökat byggandet i Helsingfors

Bostadsbyggandet i Helsingfors ökade med mer än 50 procent förra året jämfört med åren 2008 – 2012. På Samhällsbyggarforum berättar Markku Leijo hur detta gick till. Han är chef för bostadsavdelningen på Helsingfors stads fastighetskontor och har arbetat med boendefrågor under femton år.

– Det är det politiska beslutsfattandet, lokaldemokratin, som styr boendeprogrammen och kommunens bostadspolitik, säger Markku Leijo.

Här jobbar man med en verktygslåda av olika insatser och upplåtelseformer för bostäder. Målet är att 40 procent av Helsingfors bostäder ska vara ägarbostäder för marknadspris, 40 procent ett slags mellanting med inslag av pristak och 20 procent statsunderstödda så kallade ARA-hyresbostäder.

Markuu Leijo - chef bostadsavdelningen på Helsingfors stads fastighetskontor

Veidekke: Dags att importera den norska bostadspolitiken!

– Den sociala bostadspolitiken avskaffades under stor enighet under 90-talet. Inget har ersatt den och idag har vi stor brist på bostäder. Politikerna saknar idag helhetssyn och vägledande principer. Därför tar vi nu initiativet och lanserar en politik för en social bostadsmarknad, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

På Samhällsbyggarforum presenterar Veidekke sin rapport och utvecklar sitt resonemang om hur den norska modellen kan lösa svenska bostadskrisen.

Bostadsbyggandet i Norge är år efter år närmare 50 procent högre än i Sverige, trots att befolkningen bara är hälften så stor.

Personligt ägande av bostäder är ett centralt element i den norska modell som Veidekke förordar. Den norska modellen stimulerar sparande och stöd till resurssvaga, särskilt unga vuxna.

– Detta är en annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarkand i balans.

Kan byggemenskaper utveckla den svenska bostadsmarknaden?

Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar av människor till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven.

Byggemenskaper kommer från Tyskland där så kallade ”Baugemeinschaften” eller ”Baugruppen” i vissa städer har blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt. Nu ökar intresset i Sverige. Kan modellen vara en del av utvecklingen av den svenska byggmarkanden?

På Samhällsbyggarforum medverkar tyska aktörer och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper på området!

Alrun Griepenkerl - Tysk-Svenska Handelskammaren