Så kan bostadsbyggandet få fart – med nya former av kommunala strategier och planer!

Enbart i Storstockholm finns cirka 10 000 bostadsprojekt med lagvunna detaljplaner där byggstarten inte kommer igång. Samma problem finns i övriga landet. Varför? Vilka är hindren? Vad kan man göra för att få fart på detta byggande? I en ny undersökning har ansvariga hos kommuner, byggherrar och entreprenörer fått svara på dessa frågor.  Undersökningen publiceras i en rapport som pekar på behov av nya kommunala grepp. Rapporten presenteras för första gången på Samhällsbyggarforum. Deltagarna får rapporten gratis – innan den släpps via andra kanaler!

Undersökningen och rapporten görs av Michael Zaijcek, Kundskaparna, på uppdrag av Svensk Byggtjänst.

Michael Zaijcek presenterar innehållet och sin analys samt ger svar på frågor under eftermiddagspasset på Samhällsbyggarforum. Då delas också rapporten också ut till alla deltagare.

Michel Zajicek, Kundskaparna

Michael är civilekonom från Stockholms Universitet 1979. Jobbat i resebranschen under det glada 80-talet. VD och grundare av skidresebyrån La Piste. Föreläsare inom marknadsanalys- och strategi på RMI Bergs och IHM Business School. Startade Kundskaparna 1992 och har sedan dess utvecklat ett flertal analys- och strategikoncept som används löpande inom Kundskaparna.