Vill vi veta vad framtiden kräver av oss?

Tre branschröster som öppnar ögonen för nya grepp i bostadsbyggandet! Håller byggbranschen på att måla in sig i ett hörn? Bygger vi bara de bostäder vi blivit vana vid och som vi tror ger bästa avkastning just nu? Vill vi ens veta vad framtiden kräver av oss? Under rubriken ”Inspiration från branschen” på Samhällsbyggarforum blir det tre inslag som öppnar ögonen för nya grepp i bostadsbyggandet: 

Tommy Lenberg, VD Byggherrarna, ger sin bild av hur branschen kan hitta framtidens röst!

Jerrie Kristiansson, marknadschef på BoKlok, berättar hur det går till att bygga bostäder som de många människorna har råd med.

Lillemor Hult, Verksamhetsutvecklare på Urban Utveckling & Samhällsplanering, förmedlar en idé om det framtida bostadsbyggandet i en storstad med världsstadsambitioner.

 

Tolka framtiden och experimentera!

Tommy Lenberg tycker att svenska byggherrar måste bli modigare och våga blicka in i framtiden på allvar:

– Om vi inte lyckas tolka framtiden är risken att vi reproducerar och bygger fast oss i gamla lösningar. Då får vi byggnader som inte möter morgondagens behov och inte ger samhället rätt förutsättningar framåt i tiden.

– Jag tror att byggherrar kan samla ny kunskap för framtiden från andra länder, från andra kompetensområden som beteendeveteenskap eller kulturgeografi, och genom benchmarking i andra branscher där man följer brukartrender mycket starkare och genom att delta i fler och bredare forskningsprojekt.

Tommy Lenberg


”Visst går det att bygga bostäder som de många har råd med!”

Jerrie Kristiansson menar att det måste byggas mycket fler bostäder som de många har råd med oavsett upplåtelseform – nu och i framåt i tiden.

– Vi på BoKlok ser oss som en mindre aktör som utmanar och faktiskt pressar priserna med snabb projektering och industrialiserat byggande. Vi utgår från att en ensamstående förskollärare med ett barn ska ha råd att bo i våra bostäder efter att alla andra kostnader är betalda. Klarar vi inte det i ett projekt så genomför vi det inte, säger Jerrie Kristiansson.

Jerrie Kristiansson kommer under Samhällsbyggarforum att bland annat berätta om företagets nya kostnadseffektiva bostadsrättshus som sprängts in i befintliga miljonprogramsområden med hyreshus i Botkyrka.

Jerrie Kristiansson 

 

”Vi måste låta staden förändras”

Vad är en bostad i framtiden? Hur ser den ut och hur använder vi den? Och hur planerar vi staden efter det? Med erfarenheter från Boverkets ledningsstab och Pakistans ambassad delar samhällsplanerare Lillemor Hult sina tankar om en stad som utvecklas i takt med ambitioner och behov.

– De som leder en storstad med världsstadsambitioner måste våga låta staden förändras.

Arvet efter Klarakvarteren ligger till exempel som en blöt filt över Stockholms utveckling. Ingen vill bli ansvarig för att göra om samma misstag.
Lillemor efterlyser mod att vara kreativ och utveckla staden utifrån hur vårt samhälle och vår kultur förändras.

– Bara då kan vi komma till rätta med den icke-befintliga mångfalden.