Ta del av Sveriges tre främsta projekt inom hållbart och snabbt bostadsbyggande!

På Samhällsbyggarforum presenteras Greenhouse i Malmö och Aspö Eko-Logi i Skövde – de två mest spännande hållbara och ekologiska bostadsprojekten i landet just nu. Snabba hus – en lösning för ungas bostadsbrist.  Presentationerna ingår i förmiddagens kavalkad där aktuella spetsprojekt lyfts fram.

Greenhouse presenteras av byggprojektledare Linda Ericsson och miljöprojektledare Åse Dannestam, båda från MKB (Malmö Kommunala Bostadsbolag) som står bakom projektet.

Projektet består av ett 14-våningshus med ett 30-tal lägenheter som har odlingsbalkonger, tolv radhus, en ekoprofilförskola samt två odlingskollektiv. Greenhouse uppförs i stadsdelen Augustenborg. NCC bygger det nya bostadsområdet som har inflyttning etappvis från slutet av 2015.

 

Aspö Eko-Logi blir ett nytt bostadsområde i Skövde. Projektet presenteras på Samhällsbyggarforum av projektägaren Skövdebostäders VD Dan Sandén. 

I området kommer 242 lägenheter att fördelas på sju punkthus och tolv tvåvåningshus. Variationen i hus och lägen tillsammans med närheten till kollektivtrafik och tillgången till elbilspool gör att området passar för alla, både pensionärer, barnfamiljer och allt däremellan. I anslutning till bostadsområdet kommer en kommunal förskola att byggas.

Miljöprofilen visar sig i detaljerna. Fasaderna är till stor utsträckning av naturmaterial, husen byggs i passivhusteknik, det finns solenergianläggningar och energi återvinns ur spillvatten. Regnvatten och matavfall används till områdets odlingar. Hela området - som byggs av Peab - är klart tidigast 2018.


Kan Snabba hus lösa bostadsbrist för unga?
Snabbt och enhetligt producerade hus och tillfälliga bygglov. Kan det lösa bostadsbristen för unga i storstäder?

Projektchef Myr Ullhammar från Svenska bostäder och arkitekt Andreas Martin-Löf från Junior Living berättar om strategi och genomförande för kortare plan- och byggprocess.

Snabba hus är ett samarbete mellan jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder kallat Snabba hus, där Junior Living står för produktionen. Snabba hus innehåller små starkt konceptualiserade och serietillverkade lägenheter med en hyra som unga har råd med, och som byggs med tidsbegränsade bygglov.

− Lägenheterna är flyttbara moduler, men det kommer inte att synas utifrån eftersom vi lägger på en arkitektritad fasad. De följer BBR för små lägenheter, säger Myr Ullhammar.
De drygt 400 första lägenheterna byggs enligt plan i Västberga och Norra Ängby i Stockholm.

Dan Sandén - VD Skövdebostäder, Linda Ericsson - projektledare MKB, Åse Dannestam - miljöprojektledare MKBMyr Ullhammar - projektchef Svenska Bostäder, Andreas Martin-Löf - arkitekt Junior Living.