Construction Skills Sweden

Construction Skills Sweden är en gemensam plattform för skoltävlingar med syftet att höja byggbranschens attraktion och på sikt bidra till att lösa kompetensförsörjningen.

Med en bas i Byggindustrins yrkesnämnd, BYN, samverkar Sveriges Byggindustrier, Byggnads och Svensk Byggtjänst för att bilda en gemensam plattform för de fyra yrkena träarbetare, murare, plattsättare respektive väg- och anläggningsarbetare. Tanken är att under det gemensamma namnet Construction Skills Sweden delta i yrkestävlingar både nationellt och internationellt. 

Yrkestävlingar

Målet är att medverka i såväl nationella som internationella yrkestävlingar för de fyra aktuella yrkesgrupperna till och med 2016. Under arbetets gång ska förberedelser ske för en fortsättning under längre tid. De tävlingar som är aktuella fram till december 2016 är:

  • Skoltävlingar, hösten 2015
  • Regionfinaler - skoltävlingar
  • Uppvisning - Nordbygg 4-8 april 2016
  • YrkesSM, Malmö 11-13 maj 2016
  • Euroskills, Göteborg, 1-3 december 2016