Anslutna Universitet/Högskolor

Följande Universitet/Högskolor är anslutna till utbildningspaketet

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Göteborgs Universitet, Göteborg

Högskolan Dalarna, Borlänge

Högskolan i Borås, Borås

Högskolan i Gävle, Gävle

Högskolan i Halmstad, Halmstad

Högskolan i Skövde, Skövde

Högskolan på Gotland, Visby

Högskolan Väst, Trollhättan

Karlstads Universitet, Karlstad

KTH Arkitektur, Stockholm

KTH Byggnadsmaterial, Stockholm

KTH Syd, Haninge

Linköpings Universitet, Norrköping

Linnéuniversitetet, Växjö

Luleå Tekniska Universitet, Luleå

Lunds Tekniska Högskola, Lund

Malmö Högskola, Malmö

Mittuniversitet, Östersund

Mälardalens Högskola, Västerås

SLU Alnarp Landskapsträdgårdsteknik, Alnarp

SLU Inst för landskapsplanering, Uppsala

Stockholms Universitet, Stockholm

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Uppsala

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping

Umeå Universitet, Umeå

Uppsala Universitet, Uppsala

Örebro Universitet, Örebro