Utbildningspaketet

Under din utbildning får du kostnadsfritt tillgång till våra webbtjänster (värde ca 50.000:-/år) och mycket mer.

Så här får du tillgång till utbildningspaketet

AMA för studenter
Du använder AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) för att göra tekniska beskrivningar och förfrågningsunderlag. Entreprenören läser rubriker och koder i AMA och förstår vad och hur arbetet ska utföras.

Tjänster - BSAB klassifikationssystem
BSAB klassificerar, delar upp och sorterar information på ett likartat sätt för all bygg- och fastighetsverksamhet. BSAB-systemet är grundbulten i AMA.

Byggkatalogen för studenter
I Byggkatalogen väljer du byggvaror till ditt projekt. Här finns Sveriges alla byggvaror och materialleverantörer.

Tjänster - Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning är en dagsaktuell nyhetstjänst där du kan läsa om nya lagar, regler och förordningar för byggsektorn. Här skriver vi också om ny teknik och analyserar nyheternas konsekvenser för branschen.

Renoveringsinfo för studenter
Sveriges bostadsbestånd är i stort behov av renovering. Renoveringsinfo erbjuder kunskap om effektiva renoveringsmetoder, ny forskning och debattinlägg.