Konferens den 8 november:

Så påverkas byggsektorn av nya LOU

Svensk Byggtjänst arrangerar tillsammans med Byggherrarna och Stockholms Byggmästareförening en konferens om nya LOU med fokus på bygg- och anläggningssektorn. Konferensen går av stapeln på Stockholm Waterfront den 8 november. 

Ur programmet:
• Väsentliga ändringar i nya LOU för bygg- och anläggningssektorn
• Case study av infrastrukturprojketet Olskroken
• Utmaningar gällande förfrågningsunderlag och kalkylerbarhet
• Upphandling och sociala krav

Ordinarie pris: 3 900 kr + moms. Lunch och kaffe ingår.
Som deltagare i nätverket Unga Talanger betalar du endast 1 950 kr + moms.

Anmälan till Konferens om LOU 8 november 2016

Program

MODERATOR: Anna Bellman

Moderator: Anna Bellman

09.00–09.30 
Registrering och kaffe/nätverkande

09.30–09.40 
Anna Bellman hälsar välkommen

09.40–09.50
Inledning & övergripande om LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) inom bygg- och anläggning, 
Per-Erik Eriksson, Luleå Universitet

Per-Erik Eriksson, Luleå Universitet

09.50–10.20
Inledande debatt: Lagändringar av LOU – vilka är ändringarna och hur påverkar de vår bransch ? 
Per Erik Eriksson, Professor LTU
Svante Hagman, NCC
Anders Asplund, Chefsjurist Upphandlingsmyndigheten 

Per Erik Eriksson, Professor LTU, Svante Hagman, NCC och Anders Asplund, Chefsjurist Upphandlingsmyndigheten

10:20–10:45
Debatt: Hur skapas fungerande förfrågningsunderlag för byggprojekt? 
”Det här är våra största utmaningar gällande förfrågningsunderlag och kalkylerbarhet
Ulricka Francke, VD, Tyrens 
Magnus Colling, Upphandlingschef, Familjebostäder, 
Bertil Schmidt, Avdelningschef på NCC Infrastruktur

Ulricka Francke, VD, Tyrens och Magnus Colling, Upphandlingschef, Familjebostäder

10.45–11.15
Kaffepaus

11.15-11.45
Case: Framtidens entreprenadform i projekt Olskroken
Jenny Karlsson Projektledare Trafikverket
Mattias Emanuelsson Entreprenadchef Peab Anläggning AB

11.45–13.00 
Lunch och nätverkande

13.00–14.00
Upphandling och sociala krav;
Mänskliga rättigheter, ILO och anti-korruption – många nya lagar som rör leverantörskedjor är på intåg. Vilka minimikrav ställs, och vad är det för interna frågor som måste besvaras kring kompetens och uppföljning? Offentlig upphandling är det nya H&M för granskande grupper, vad finns det för utmaningar?
Parul Sharma, Counsel Head of CSR Compliance , Advokatfirman Vinge

Parul Sharma, Counsel Head of CSR Compliance , Vinge

14.00–15.00
Kaffe och nätverkande

15.00–15.30
Vilka blir de väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom bygg- och anläggningssektorn? 
Fredrik Linder, advokat och partner, Hamilton Advokatbyrå

Fredrik Linder, advokat och partner, Hamilton Advokatbyrå

15.30–16.15
Avslutande debatt:
Summering av de frågeställningar som lyfts under dagen. Hur det kan läggas mer fokus och synlighet på dem inom LOU.

16.15–16.30
Sammanfattning och avslutning

16.30–17.30
Mingel & nätverkande

Anmälan till Konferens om LOU 8 november 2016

Arrangör

Partners

Byggmästareföreningen och Byggherrarna