Nätverksträffar 2015 Unga Talanger

Unga Talanger från hela bygg- och fastighetsbranschen träffas och byter erfarenheter under avspända former.

Kommande träffar och ämnen

26 november – Social hållbarhet

Träff 1 – Att fatta beslut

Vid årets första nätverksträff den 19 februari fick 19 stycken förväntansfulla Unga Talanger lyssna på Örjan Wikforss, professor vid KTH, när han talade i ämnet Att fatta beslut.

Moderatorn Gustav Anderson presenterade en del påstående kring ämnet och Unga Talangerna fick ta ställning till påståendet och även argumentera för sitt val.

Första nätverksträffen med Unga Talanger - Professor Örjan Wikforss om Att fatta beslut

Örjan Wikforss

 

Träff 2 – Samverkan

Vid den andra träffen var ämnet Samverkan. Kloka ord från Per Westlund, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad, inspirerade de Unga Talangerna.
Per Westlund om Samverkan
Per Westlund

 

Träff 3 – Mångfald och jämställdhet

På den tredje nätverksträffen talade Paula Lejonkula (expert på mångfaldsfrågor hos Sveriges Byggindustrier) om mångfald och jämställdhet. Under föreläsningen diskuterade Unga Talangerna bland annat:
Vad är bra med mångfald?
Hur ska vi öka andelen kvinnliga chefer i byggbranschen?
Paula Lejonkula
Paula Lejonkula


Träff 4 – Roller och rollförståelse

På den fjärde nätverksträffen 17 september deltog även de Unga Talangernas chefer. Vi hade förmånen att ha Ulrika Francke (VD på Tyréns) på besök som pratade i ämnet Roller och rollförståelse. Ulrika delade med sig av sin breda erfarenhet av olika roller som bland annat partipolitiker och VD på Tyréns. Vi avslutade med gruppdiskussioner och betonggjutning. 
Unga Talanger 2015 träff 4

 

Fullträff – Årets Unga Talanger och tidigare grupper träffades

Denna gång lyssnade vi på en spännande föreläsning om att flytta Kiruna, föreläsare var Görans Cars, professor i stadsplanering. Föreläsningen var mycket uppskattad och Göran fick många frågor att besvara.
Återträff 2015 Unga Talanger
Göran Cars om flytten av Kiruna