Nätverksträffar Unga Talanger 2016

Under 2016 träffas vi i Stockholm vid sex tillfällen. Start sker i januari och kallelse till varje nätverksträff kommer via mail.

Datum och teman för träffarna

28 januari – Att fatta beslut

17 mars  – Samverkan

26 maj – Jämlikhet/Mångfald

15 september – Roller och rollförståelser

27 oktober –  Kommunikation – Återträff alla Unga Talanger

24 november – Hållbarhet

 

Har du frågor kring Unga Talanger är du välkommen att höra av dig till Susanne Nyberg via telefon 08-457 10 00 eller e-post: susanne.nyberg@byggtjanst.se