Alla kategorier


Kategori
Synonymer
Akustik
Buller
Avlopp
VA-arbete, VA-entreprenör, avloppsentreprenör, dränering, högtrycksspolning, vakumsugning
Balkong
Balkongentreprenör
Betongentreprenör
Betonggjutare, Betongfirma, Betongentreprenad, cementgjutare
Bevakning
Vaktbolag, Rondering, säkerhetstjänst
Bioenergi
Bioenergiinstallatör
Borrning
Brunnsborrning, Borrfirma, Borrföretag, Bergvärme, Rörtryckning
Brand
Brandservice, brandentreprenör, brandskyddsentreprenör
Bro och Tunnel
Broentreprenör, Tunnelentreprenör, Brobyggare, Tunnelbyggare
Byggentreprenör
Byggare, Byggfirma, Hantverkare, Byggnadsentreprenad
Byggställning
Ställningsmontör, Byggställningsentreprenör, Ställningsbyggare
Dykentreprenör
Undervattensarbete, undervattenssvetsare
Elinstallatör
Elmontör, Elektriker
Fasad
Fasadentreprenör, fasadarbeten
Fastighetsförvaltare
Facilitiy Management
Fastighetsservice
Facility Service, Fastighetsskötsel
Fjärrvärme
Fjärrvärmeinstallatör
Fuktsanering
Fuktskador, Vattenskador, Uttorkning, avfuktning
Glasmästare
Glasarbete, Glasentreprenör, Fönsterarbeten
Golventreprenör
Golvläggare, Golvarbeten, Golvslipning, Golvlackering
Grundläggning
Grundläggningsentreprenör, Pålningsentreprenör, Grundläggare, Pålning, Schaktning, Grundläggningsarbete
Hissentreprenör
Hissarbeten, Rulltrappsentreprenör, Liftentreprenör,
Håltagning
Håltagningsentreprenör, Håltagare
Inredningsservice
Tapetserare, Inredningssnickeri
Isoleringsentreprenör
Isoleringsarbete
Järnvägsentreprenör
Spårbunden trafik, Tågtrafik, Järnvägsarbeten
Kyltekniker
Kylservice, Frysservice
Låsservice
Låsmästare, Låssmed, Låsföretag
Mark och Anläggning
Anläggningsentreprenör, Markentreprenör, Anläggningsarbeten, Markarbeten
Maskinservice
Maskinarbete
Maskinuthyrning
Uthyrning maskiner, Byggmaskiner
Murning
Murare, Murningsarbeten
Måleri
Målare, Målning, Målarföretag, Målningsentreprenör, Målaremästare
Plattsättning
Plattsättare, Stensättare, Plattsättare
Plåtslagare
Plåtslagare, Plåtentreprenör
Rivning
Demolering, Rivningsentreprenör
Rörentreprenör
Rörinspektion, Rörentreprenör
Sanering
Miljösanering, Saneringsentreprenör
Skorsten
Skorstensentreprenör, Sotare, Skorstensbyggare, Skorstensfejare, Skorstensreparatör
Smide
Svetsare, Smed, Mekanisk verkstad
Snickeri
Snickeriföretag, Träarbete
Solskyddsentreprenör
Markisarbete, Mörkläggning, Persiennarbeten, Solskyddsmontering
Sprinklerinstallatör
Sprängning
Sprängningsentreprenör
Stenarbeten
Stenentreprenör
Storköksinstallatör
Storköksentreprenör
Styr- och Reglertekniker
Styr & Reglerentreprenör, Fastighetsautomation
Stålarbeten
Stålentreprenör
Städning
Städarbete, Städentreprenör, Lokalvård
Säkerhet
Larmmontör, Larm & säkerhet,
Takläggare
Takarbeten, Plåtslagare tak
Tele- och Data
Datainstallatör, Telemontör, Datamontör, Teleinstallatör
Transport
Transportör, Åkare, Speditör
Trädgård
Trädgårdsentreprenör, Trädgårdsmästare, Trädgårdsanläggare
Undertaksarbeten
Innertaksentreprenör, Undertaksentreprenör
Ventilationsentreprenör
Ventilationsinstallatör, Ventilationstekniker
Vitvaruinstallatör
Vitvaruinstallation
VVS
VVS-Installatör, rörmokare
Våtrumsentreprenör
Kakelsättare, Plattsättare,
Vägentreprenör
Anläggningsentreprenör, infrastruktur
Värmepumpsinstallatör
Installatör pannor, Panninstallatör, Värmepannainstallatör
Akustikkonsult
Akustikprojektör
Arkitekt
husarkitekt
Belysningskonsult
Ljuskonsult, Belysningsprojektör, Belysningsplanerare
Brandskydd
Brandkonsult, Brandtekniker, Brandskyddskonsult, Brandskyddstekniker
Byggkonsult
Byggteknikkonsult, Byggkonstruktör, Teknisk konsult, Tekniska konsulter
El-konsult
Elkonsult, El-projektör
Energikonsult
Fastighetkonsult
Fastighetsutveckling
Geoteknik
Geotekniker, geoteknikkonsult
Hisskonsult
Hissprojektör
Inredningsarkitekt
Arkitekt inredning
Inredningskonsult
Inredningsprojektör
Juridik
Jurist, advokat, ombud, försvarare
Kylkonsult
Kylteknikkonsult
Landskapsarkitekt
Arkitekt landskap
Markkonsult
Anläggningskonsult, Anläggningsprojektör, Vägprojektör
Miljökonsult
Miljöingenjör
Mätkonsult
Mätkontroll
Projektledning
Projektledningskonsult, Kvalitetsansvarig (KA)
Styr- och Reglerkonsult
Fastighetsautomationskonsult, Styrkonsult
Säkerhetskonsult
Tele- och Datakonsult
Telekonsult
Trädgårdskonsult
VVS-konsult
VVS konsult, VVS-Projektör, OVK
Avfallshantering
Avfallsanläggning, Soprum, Sopskåp, Soputrustning, Avfallsbehållare, Sopsystem, Sopsugssystem, Smutstvätt
Badrumsinredning
Badrumsskåp, Bastu
Belysningsvaror
Arbetsplatsbelysning, Nödbelysning, Utomhusbelysning, Lampa
Beslag
Betong och bruk
Cement, Fasadputs, Kalkvaror, Torrbruk, bindemedel, avjämningsmassor, Betong
Byggelement
Balkar, Bjälklag, Byggnadselement, Glastak, Stomelement, Takkupor, Takstolar, Väggelement
Bygghandel
Järnhandel, Byggmaterialhandlare, Bygg och Järnhandlare
Byggnader
Servicebyggnader, Sanitära Byggnader, Vagnar, Bajamajor, Dammar, Silor, Förtillverkade Bostäder, Prefabricerade Bostäder, Hallbyggnader, Volymelementbyggnader, hustillverkare, husleverantör, småhus
Byggnadsblock och ballast
Plattor, Ballast, Fogplattor, Glasblock, Grus, Lättbetong, Natursten, Tegel, Murblock
Dörrar och portar
Innerdörr, Ytterdörr, Garageport, Branddörr, Säkerhetsdörr, Kyldörr, Industriport
Elvaror
Elcentral, Kabel, Ledningskanal, Transformator, Batteriladdare, Byggcentraler, Elverk, Apparatskåp, Styrenheter, Strömställare, Elkompletteringar, Telekompletteringar, Datakompletteringar, Solkraft, Vindkraft, Reservkraft
Formar
Bjälklagsformar, Glidformar, Mönsterformar, Pelarformar, Väggformar, Formsättning
Färg och ytbehandling
Fasadfärg, Golvfärg, Grundfärg, Träskydd, Takfärg, Inomhusfärg, Primer, Rengöringsmaterial, Impregneringsmedel, Korrosionsskydd, Färg
Fästdon
Spikar, Skruvar, Bultar, Muttrar, Brickor Expanderbult, Nit, Blindnit, Kemankare, Infästning, Balkskor, Vinkelbeslag, Stolpskor, Knagge, Spikplåt, Bärlager, Glidlager, Rullager
Fönster
Fönster, Fönsterdörrar, Glasvaror, Takfönster, Skjuttak
Golvvaror
Laminatgolv, Linoleumgolv, Parkettgolv, Trägolv, Plastgolv, Sportgolv, Textilgolv, Undergolvsystem, Installationsgolv, Golv
Hjälpmedel
Hjälpmedel, Funktionshindrade, Handikapputrustning
Huskomplettering
Balkonger, Solskydd, Entretak, Entrétak, Luckor, Postlådor, Skyltar, Ramper, Räcken, Trappor, Räddningsstegar, Balkonginglasning
Inredning offentliga byggnader
Hotellinredning, Hotellutrustning, Industriinredning, Verkstadsinredning, Kontorsinredning, Butiksinredning, Sjukhusinredning, Sjukhusutrustning, Vårdinredning, Skolinredning, Förskoleinredning, Restauranginredning, Idrottsanläggning, Sporthall, Simhall, Simbassäng
Isoleringsvaror
Cellplast, Fuktisolering, ljudisolering, bullerisolering, mineralull, vibrationsisolering
Kakel och klinker
Kakel, Klinker, Mosaik, Fogmassa
Kemiska varor
Asfaltsmassa, Massa, Kemiska varor, Lim, Brandskyddsmassa, Gasvaror, Sprängmedel, Bränsle
Köksinredning
Bänkskivor, Köksskåp, Köksrenovering, Luckrenovering
Larm och passagesystem
Larmkontroll, Detektor, Brandvarnare, Passagesystem, Kontrollsystem, Övervakningssystem
Lås och beslag
Dörrbeslag, Fönsterbeslag, Låsvaror, Trycken
Manufaktur
Plastmanufaktur, Gräsarmering, Nätarmering
Mark
Geoduk, Grundläggningsmaterial, Grundvatten, Markbeläggning, Ytavvattning
Maskiner
Sågmaskiner, Borrmaskiner, Slipmaskiner, Gräsmaskiner, Jordmaskiner, Blästeraggregat, Hydraulikmaskiner, Tryckluftsaggregat, Högtryckstvätt, Tvättaggregat, Pumpar, Grävmaskiner, Lastmaskiner, Jordmaskiner, Vibrationsstavar
Metallvaror
Armeringsstål, slätplåt, perforerad plåt
Personlig skyddsutrustning
Skyddsutrustning, Andningsskydd, Förband, Räddningsutrustning, Skyddskläder, Skyddsskor
Profilsystem
Glasprofiler, Profilsystem Glasväggar Fasader Dörrar Väggar
Rumsenheter
Moduler, Badrumsmoduler, Våtrumsenheter, Uterum
Rumsinredning
Elementskydd, Rumsdelning, Avskärmning, Skjutvägg, Vikvägg, Fönsterbänk, Hyllor, Garderober, Värdeförvaring, Krokar, Arbetsbord, Packbord, AV-inredning, AV-utrustning, Bord, Stolar, Sängar, Speglar, möbler, skåp,
Skivor och profilvaror
Skivor, Faner, Gipsskivor, Glasskivor, Plastskivor, Metallskivor, Plywood, Profilvaror, Lister, Foder, Sockel, dörrfoder, golvlister
Skyddsanordningar
Väderskydd, Presenning, Täckmatta
Skyltar och montrar
Tavlor, Märkningssystem, Varningsskyltar, Trafikskyltar
Stegar
Stålstege, Trästege, Metallstege, Glasfiberstege, Arbetsbock, Arbetspall
Ställningar
Ställningar, Arbetsplatsformar
Takbeläggning och väggbeklädnad
Takpannor, Takplåt, Takvegetation, Fasadbeklädnad, Väggbeklädnad
Tapeter
Våtrumstapeter, Beklädnadsväv
Transportanordningar
Hiss, Bygghiss, Lyftkran, Rulltrappa, Lyftredskap, Lastbryggor, Dockningssystem
Tråd och nät
Kätting, Nät, Tråd, Linor
Trädgård och park
Bryggor, Bevattning, Kompostering, Lekutrustning, Lekplats, Staket, Stängsel, Växthus
Trävaror
Träelement, Limträ
Tätskikt och tejp
Mattor, Duk, Väv, Papp, Folier, Tejp, Tätningslist, Plastfolie, Gummiduk, Tätningssystem, Brandtätning
Undertak och panel
Undertak, Takskivor, Paneler, Undertaksystem, Undertakssystem, Väggpanel, Dekorpanel, Innertak
Verktyg
Sågar, Filar, Slipverktyg, Dragverktyg, Penslar, Målningsredskap, Mätinstrument, Provningsinstrument, Redskap, Häftverktyg, Mätverktyg, Märkverktyg, VVS-verktyg Fästverktyg, Murarverktyg, Plattsättningsverktyg, Huggverktyg, Glasverktyg
Vitvaror
Diskmaskin, Frys, Kylskåp, Köksfläktar, Spisar, Tvättmaskin
VVS och VA
Brunnar, Brännare, Kärl, Givare, Styrsystem, Styrdon, Klimataggregat, Luftridåer, Pannor, Pumpar, Vattenvärmare, Värmepump, Bastuvärmare, Braskaminer, Radiatorer, Kakelugnar, Skorsten, Solfångare, Badkar, Duschkabin, Bidéer, Diskutrustning, Nöddusch, Tvättställ, Pissoar, Vattenlås, Våtrumsmoduler, Toalettstol, Handfat, Rördelar, Ventiler sanitet, Rörisolering, Brandslang, Slangkopplingar, Fläktar, Dragskåp, Luftdon, Luftfilter, Utsugning Sprinklersystem, Vattenbehandling, Vakter, Ventilation
Vägar
Broar, Tunnlar, Stolpar, Trafikutrustning, Väntkurer, Vägtrummor
Databas
Företagskataloger, produktdatabaser, miljöförteckningar
Digitala verktyg
Webbtjänster, Webtjänster, CAD verktyg, 3D visualisering
E-handel
Internethandel
Energibolag
Elbolag, Elleverantör, Kraftbolag
Fastighetsägare
Beställare, kommersiella fastigheter, industrifastigheter, borättsföreningar
Media
Magasin, Tidningar, Nyheter
Myndighet
Statlig, Kommunal
Organisation
Intresseorganisationer, branschorganisationer.
Personal
Bemanning, Bemanningsföretag, Personaluthyrning, Rekrytering, Outplacement
Utbildning
Skola, Studier, Universitet, högskola, utbildningsföretag, utbildningar inom fackområden, specialistutbildningar, certifiering