Vad oroar vi oss över i vår bransch?

82 procent av de unga ligger vakna och grubblar på jobbet.

Dålig sömn är ofta tecken på oro och stress. Vi frågade därför yrkesverksamma inom byggbranschen hur deras nattsömn såg ur. Svaret var slående. Det finns en tydlig signal om att många ligger vakna på nätterna och grubblar på jobbet. I åldersgruppen 25-35 år anger hälften att de ofta ligger vakna och 82 procent ofta eller ibland.

Tidsmässiga och ekonomiska utmaningar får nästan alla att känna oro.

Den största samlande faktorn som verkar skapa oro är tidsmässiga och ekonomiska utmaningar. Målgruppen upplever att de inte har tid att genomföra sina arbetsuppgifter tillräckligt noggrant på grund av en hög arbetsbelastning. Det är ofta svåra tekniska problem som ska lösas under tidspress.

85 procent känner rädsla för att inte ha kontroll över sitt arbete.

Ett projekt i samhällsbyggarsektorn är komplext och det framgår att många ser en utmaning i att det är många olika uppgifter och problem som ska lösas samtidigt. Många upplever en stress och oro över att det är mycket att hålla reda på, allt från produktion, ekonomi, upphandlingar och tekniska lösningar på bygget. 

 

Ladda ner rapporten här