En tredjedel av alla i byggbranschen går snart i pension!

Enligt Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen kommer cirka en tredjedel av alla medarbetare inom byggsektorn att gå i pension mellan år 2010 och 2025. När nästan 100 000 erfarna yrkespersoner lämnar branschen under de närmaste tio åren blir utmaningarna naturligtvis mycket stora.

Vi ville ta reda på hur framförallt unga ser på sitt yrkesliv, de utmaningar de möter och hur de mår i vardagen. Syftet är att både kartlägga den nuvarande situationen, men även kunna hitta lösningar för att underlätta denna stora generationsväxling vi befinner oss i.

03:30 Forum

Vi öppnar därför ett forum på byggtjanst.se där vi kommer att behandla olika frågeställningar och källor till oro. Det kommer innehålla intervjuer, filmer, artiklar och möjlighet att ställa frågor till våra experter. Vi ser också detta som en möjlighet att, med utgångspunkt från ungas problemställningar, kunna utveckla produkter och tjänster som svarar mot deras önskemål och behov.

Om vi ska få en generationsväxling som fungerar smärtfritt måste vi alla hjälpas åt att hitta sätt för att överbrygga det stora kompetenstapp som sker när så många erfarna medarbetare försvinner från branschen.

Ladda ner rapporten här