Branschorganisationer välkomnar ”03.30-rapporten"

”Vi måste möta unga samhällsbyggare med delaktighet och förtroende”

– Det är ont om exempelvis erfarna byggprojektledare och när många går i pension blir det ett kunskapsglapp.

Sara Haasmark, vd SamhällsbyggarnaSara Haasmark, vd för Samhällsbyggarna, ser stora utmaningar i det omfattande generationsskifte som branschen nu gått in i. Denna uppfattning delas till stora delar av vd:arna för fem andra stora branschorganisationer; Byggnads, EIO, Byggherrarna, Svensk Betong och Sabo. Och alla välkomnar Svensk Byggtjänsts ”03.30-rapport” som belyser generationsskiftet och de stora krav som ställs på den unga generation som tar över.

50 procent över 50 år inom Sabo

Kurt Eliasson, vd Sabo– Inom allmännyttan är nästan 50 procent av de anställda 50 år eller äldre, 17 procent är 60 år eller äldre. Bara 8 procent av medarbetarna är 30 år. De är sällan chefer och deras röst finns inte med när beslut fattas. Samtidigt har de kompetenser och erfarenheter som äldre medarbetare inte har, och det är därför viktigt att ta vara på deras idéer, säger Kurt Eliasson, vd på Sabo.

Han tror att bland andra Sabo och deras medlemsföretag kan ha nytta av Svensk Byggtjänsts ”03:30 rapport”.

– Ja, att få reda på hur unga samhällsbyggare tänker är viktig input i arbetet för att attrahera fler unga till branschen.

Utmaning med möjligheter

Tommy Lenberg, vd ByggherrarnaTommy Lenberg, vd på Byggherrarna, menar att det omfattande generationsskiftet kan leda till att beprövad teknisk kunskap försvinner.

– Generationsskiftet är en stor utmaning – men kan även innebära nya möjligheter. De yngre tänker på nya sätt, och vill kanske förändra det som är mossigt i byggkulturen.

Delaktighet och förtroende

Johan Lindholm, vd ByggnadsJohan Lindholm, vd på Byggnads, tycker att branschens företag och organisationer måste lyssna på de unga samhällsbyggarna och ta vara på deras åsikter och idéer:

– Vi måste möta dem med delaktighet och förtroende. Man skall vara medveten om att en ung människa har många andra möjligheter vid sidan om byggbranschen, men byggbranschen har inga sådana val. Vi måste attrahera ungdomar och då behöver det finnas självkritik och ödmjukhet.

Jan Siezing, vd EIO– Branschen kan stötta ytterligare genom att skapa utvecklingsprogram, nätverk och föra dialog. När det väl gäller så handlar det om att lyssna på våra unga, våga prova olika idéer, olika sätt, säger Jan Siezing, vd på EIO.

Nya satsningar på unga växer fram

Alla intervjuade organisationer jobbar på olika vis för att både stödja unga yrkesverksamma samhällsbyggare och för att locka fler unga till branschen. Flera nya satsningar har sjösatts, bland annat Sabos projektet ”Ung Nytta” där 15 unga framtidsspanare i allmännyttan får sätta tänderna i sex olika affärscase från branschen och presentera sina lösningar och idéer kring dessa.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong– Svensk Byggtjänsts undersökning och rapport kan vara intressant som underlag för vårt arbete med olika aktiviteter och frågeställningar, menar Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, som nu satsar på förnyad kommunikation med den unga generationen.

 

 

Ladda ner rapporten här