Aktuellt om kontroll och kvalitet

Enligt 03:30-rapporten känner 85 procent av de unga samhällsbyggarna oro för bristande kontroll i sitt arbete. Över hälften är rädda för att egna arbetsuppgifter inte blir korrekt utförda. Ungefär lika många tycker att det är svårt att kontrollera andras arbeta inom sitt ansvarområde. Under vinjetten ”Aktuellt om kontroll & kvalitet” samlar vi inslag som ger samhällsbyggare kunskap och vägledning inom detta område.

Ska egenkontroll ersätta besiktning?

Hans Severinson, författare till boken Byggsektorns egenkontroll

Se filmen här »

Det finns många orsaker till att begreppet egenkontroll haft en låg trovärdighet inom byggsektorn. Traditionellt har kontrollen utförts av beställaren medan entreprenören genomfört provning, dessutom litade man på att besiktningsmän och kommunala byggnadsinspektörer skulle upptäcka eventuella fel. När kraven har ökat på att byggprojekt ska avlämnas i felfritt skick och beställarens kontrollfunktion har minskat så har även byggsektorn infört kvalitetssäkring.

– Egenkontroll kan vara det byggsektorn behöver för att lyfta sig och komma tillrätta med byggfusk och annat Det säger Hans Severinson, författare till boken Byggsektorns egenkontroll. Se intervjun med honom om vilka möjligheter egenkontroller kan ge.
 

Intern koll på bygget
17 september 2015 
iControl är en applikation för byggentreprenörens arbetsledare att sköta kommunikation kring noteringar rörande bygget. Appen har utvecklats i ett projekt finansierat av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Läs mer »

Produktkoll på bygget
16 mars 201 
Produktkollen är en helt ny digital loggbok för bygg- och anläggningsprojekt som ger totalkontroll över alla byggprodukter i projektet. Läs mer »

Golvbrunnsrapport ska minska felen
8 september 201  
Försäkringsbolaget Gar-Bo slår larm om slarvigt monterade golvbrunnar. I sin Golvbrunnsrapport redovisas de vanligaste felen på golvbrunnar och hur den kan undvikas. Läs mer »

Ladda ner rapporten här