Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Tillbaka

Svensk Byggtjänsts hållbarhetsresa har inletts

Hållbarhetschef Maria Hernroth berättar mer.

null

Svensk Byggtjänst ägs av branschen och ska alltid verka för samhällsbyggnadssektorns bästa. Idag vet vi att branschens största gemensamma utmaningar handlar om hållbarhet och digitalisering. Därför är det just inom dessa områden vi ska ha vårt fokus under de kommande åren.

När det gäller hållbarhet har branschen, genom vår styrelse, givit Svensk Byggtjänst ett tydligt uppdrag. Vi ska genom vår verksamhet stödja samhällsbyggnadssektorns arbete för en klimatneutral bransch, en socialt och etiskt hållbar produktionskedja och för säkra och inkluderande arbetsplatser 

Det kommer vi göra genom att a) tillhandahålla produkter och tjänster som möjliggör mer hållbara arbetssätt, b) bidra till kunskapshöjning kring hållbarhetsfrågorna och c) erbjuda neutrala mötesplatser där branschens aktörer kan samverka för att hitta hållbara lösningar.  

I början av 2022 genomförde vi en bred intressentdialog för att skapa oss så god förståelse som möjligt för vilka tjänster och verktyg, kunskapsinsatser och mötesplatser som branschen bäst behöver. Allt eftersom vi lär oss mer om branschens behov kommer vårt erbjudande att utvecklas.  

Jag ser fram emot att bidra till en hållbar samhällsbyggnadssektor tillsammans med er, mina branschkollegor, och jag lovar att lyssna noga för att verkligen förstå våra gemensamma utmaningar. Dessutom lovar jag att jobba stenhårt för att vi ska lyckas. Ta chansen du också, att bidra med det du vet om samhällsbyggnadssektorns behov för hållbarhet. Du hittar mina kontaktuppgifter nedan.  

Vi hörs!

Maria Hernroth, hållbarhetschef 
maria.hernroth@byggtjanst.se 
0730-927336 

nullSvensk Byggtjänst9 Mar 2022