Tillbaka

Klimatkompensation av bokproduktioner

Samarbete med Vi-skogen

null

I år klimatkompenserar vi via Vi-skogen vilket innebär att vi bidrar till minskad fattigdom, minskade klimatförändringar samt ökad biologisk mångfald. Detta görs genom trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder, vilket absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar jordbruksproduktiviteten och lyfter bönderna ur fattigdom.

nullSvensk Byggtjänst28 Oct 2022