Tillbaka

Klimatkompensation av bokproduktioner

Samarbete med Vi-skogen

null

I år klimatkompenserar vi via Vi-skogen, med syftet att bidra till minskad fattigdom, minskade klimatförändringar och ökad biologisk mångfald. Detta görs genom trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder. En insats för att absorbera växthusgaser, samtidigt som det kan öka jordbruksproduktiviteten och ge jordbrukare bättre ekonomiska förutsättningar.

nullSvensk Byggtjänst28 Oct 2022