Rekrytering och karriär

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Fastighetsbranschen är i ett skriande behov av fastighetsskötare. Målet är att bidra till kompetensförsörjningen, och samtidigt göra branschen mer jämställd...

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Så går det för kvinnor och män efter YH-examen

Kvinnorna fullföljer studierna i något större utsträckning än männen, men får i lägre grad jobb som stämmer med utbildningen, visar en ny rapport från Myndigheten för Yrkeshögskolan...

Läs även...

Hur är det att vara ung kvinna och ledare i en mansdominerad bransch?

Svensk Byggtjänst ACDMY har träffat Matilda Johnsson, produktionsledare på Skanska och Åsa Lundmark, projektledare på Locum för att diskutera utmaningar, fördelar och framtidsutsikter för kvinnor i byggbranschen.