Construction Skills Sweden

Construction Skills Sweden är en gemensam plattform för skoltävlingar med syftet att höja byggbranschens attraktion och på sikt bidra till att lösa kompetensförsörjningen.

construction_skills_sweden_2018

Med en bas i Byggindustrins yrkesnämnd, BYN, samverkar Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Glasbranschföreningen, ME, SEKO och Svensk Byggtjänst för att bilda en gemensam plattform för yrkena träarbetare, murare, plattsättare, betong, golv respektive väg- och anläggningsarbetare. Glas kommer tillsvidare vara ett uppvisningsyrke.  Under det gemensamma namnet Construction Skills Sweden deltar yrkena i yrkestävlingar både nationellt och internationellt. 

 

Till CSS