Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

”Det krävs tålamod och tydliga mål”

null

Att nå en mer jämställd organisation inom bygg- och fastighetsbranschen tar tid. Efter tio års envist arbete är Riksbyggen nu nära målet om att 40 procent av alla chefer ska vara kvinnor.  Nu höjs ribban till 50 procent, och det gäller hela organisationen – från sommarjobbare till högsta ledningen.

För tio år sedan bestämde sig Riksbyggen för att öka andelen kvinnliga chefer och arbetsledare. Då var cirka 20 procent av företagets chefer kvinnor. Målet sattes till 40 procent.

– Vi valde att ha ett mål för chefspositionerna. Det är en tydlig signal och har påverkat hela organisationen. När vi började hade vi 20 procent kvinnor, både bland chefer och i företaget som helhet. Nu är vi uppe i 37 procent, både bland chefer och övriga anställda, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

Det har tagit tid. Och det måste få ta tid, menar Karin Goddard. Det är också viktigt att ha tydliga mål, och att hålla fast vid dem. När Riksbyggen rekryterar chefer ska minst en av slutkandidaterna vara en kvinna.

– Det har inte varit så lätt alla gånger att hitta kvinnliga kandidater. Men de finns, det vet vi ju. Därför är det viktigt att inte ha bråttom. Man måste tillåta att rekryteringar tar lite tid.

Att titta utanför fastighetsbranschen är ett sätt att nå fler kandidater.

–  Som chef behöver man inte alltid ha expertkunskaperna. Det kan till och med vara positivt att inte ha det, då får medarbetarna mer ansvar, de lyfts och tycker att det är roligt. Som chef är det viktigare att kunna analysera, förstå och leda personal.

Ni ha snart nått ert mål. Är ni nöjda nu?

– Nej, vi är inte nöjda. Vi vill ha en helt jämn fördelning. Jämställdhetsfrågor, och hur könsfördelningen ser ut, ska finns med i allt vi gör, säger Karin Goddard.

Just nu pågår rekryteringen av årets sommarjobbare. Även här har Riksbyggen tydliga jämställdhetsmål. Hälften av de drygt 300 sommarjobbarna ska vara kvinnor.

– Vi vill både nå fler tjejer och fler unga. Sommarjobben är ett bra sätt att öka intresset för fastighetsbranschen och visa vilken bredd av yrken det finns.

 


Så här har Riksbyggen gjort

Tydliga mål
– Det är viktigt med ett tydligt siffersatt mål, och att man är noga med att följa upp det. Då blir det tydligt för de anställda att man menar allvar, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

Prioriterat vid chefsrekryteringar
– Minst en slutkandidat ska vara kvinna. Kvinnorna finns, men man kan behöva titta utanför fastighetsbranschen. Det gäller att ha tålamod, och inte alltid välja den enklaste, snabbaste lösningen.

Utvecklingsprogram
– Vi har ett utvecklingsprogram för medarbetare som vill bli chefer i framtiden. Vi antar lika många kvinnor som män till den utbildningen.

Nätverksträffar
– En gång om året träffas alla kvinnliga chefer inom Riksbyggen för att få inspiration och utbyta erfarenheter. I början av vår resa träffades nätverket flera gånger om året, men vi känner inte att det är lika nödvändigt längre.

Lyft fram tjejerna
– På bilder i annonser och trycksaker har vi ofta med kvinnor. Och när vi är på arbetsmarknadsdagar försöker vi få med så många tjejer som möjligt. Små saker, men jag tror att det spelar roll. Man ska se att det jobbar många kvinnor här.

Jobbat med attityder
–  I början jobbade vi en hel del med dåliga attityder och machokultur. Men jag upplever att det har blivit mycket bättre. På vissa ställen kan det fortfarande vara tufft att vara kvinna. Jag brukar säga att om man kan rekrytera in fler kvinnor just dit, blir det så småningom bättre.

Sommarjobbare
– Hälften ska vara kvinnor. Vi vill öka intresset för branschen. Det är också en jättebra rekryteringsbas för oss.