Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

HSB Bostad toppar jämställdhetslistan

null

HSB Bostad placerar sig återigen högst upp på listan i byggbranschens jämställdhetsindex, JÄMIX. De är Sveriges mest jämställda byggbolag för andra året i rad. – Det är jättekul och något vi naturligtvis är stolta över. För att behålla utmärkelsen ska vi fortsätta vårt aktiva jämställdhetsarbete, säger Inger Lewander, HR-chef på HSB Bostad.

HSB Bostad är bäst på jämställdhet. Med 42 procent kvinnor respektive 58 procent män av sina 102 anställda blev de, i mätningen för 2018, utsedda till Sveriges mest jämställda byggbolag för andra året i rad. Utifrån Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX, nio nyckeltal mäts en organisations jämställdhet. Totalt medverkade 330 företag och organisationer inom olika branscher i senaste undersökningen.

– Jämställdhet är en av våra grundläggande värderingar och något som är väldigt viktigt för oss. Vi vill att män och kvinnor ska samma möjligheter och behandlas lika, säger Inger Lewander. Vare sig det gäller löner, föräldraledighet eller karriärmöjligheter.

Följs upp varje tertial

HSB Bostad har en tydlig riktlinje för hur bolagets chefer ska driva jämställdhetsfrågor. Utifrån en noga framtagen arbetsplan jobbar varje chef med frågeställningar kopplade till Diskrimineringsombudsmannens krav. Detta följs upp var fjärde månad och omfattar allt från rekrytering, löner och förmåner till kränkande särbehandling och arbetsmiljö.

Ett stort ansvar ligger därmed hos cheferna. Att jobba aktivt med sina grupper och följa upp arbetet är en viktig del. Samtidigt måste bolaget i sig skapa rätt förutsättningar för ett lyckat jämställdhetsarbete, menar Inger.

– Vi strävar hela tiden efter att öka medvetenheten. Vi har haft workshops, både för chefer och hela bolaget. Ett viktigt arbete är att sätta en process för vilka resultat vi vill se. Vi måste ha mål att sträva mot och sen får man åtgärda vartefter, om det visar sig att det är något som behöver förbättras, berättar Inger Lewander.

Synlighet på utbildningsnivå är viktigt

För att främja jämställdhetsarbetet, både internt men även i hela branschen, är synligheten ute bland studenter mycket betydelsefull. HSB Bostad är därför ofta ute på högskolor och universitet för att berätta om sin organisation samt stärka sin plats inom byggbranschen.

– Det finns ett intresse från både män och kvinnor så att synas ute på skolor tror vi genererar fler jämställda arbetsplatser. Vi har många studenter från KTH som söker sig till oss vilket är ett resultat av våra besök på plats, säger Inger Lewander.

Naturligtvis finns det fler faktorer som spelar in för vad som påverkar en jämlik arbetsplats, tillägger Inger.

– Skillnader i antalet tillsvidareanställningar och även uttag av föräldradagar är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Medvetna rekryteringar är otroligt viktigt men det räcker inte med att bara anställa fler kvinnor, man måste se över fler delar för att öka jämställdheten, avslutar Inger Lewander.
 


Hur kan ni bli ett av Sveriges mest jämställda bolag? Inger Lewander tipsar:

Skapa medvetenhet. Det är då man kan börja göra åtgärder.

Skapa en tydlig process för hur man ska jobba för en ökad jämställdhet.

Sätt upp mål för att tydliggöra åt vilket håll man strävar.

Jobba strategiskt med lönekartläggningar och karriärmöjligheter.

Följa upp arbetet regelbundet för att se vad som fungerar bra och vad som behövs förbättras.