Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

Peab satsar på kompetenshöjande arbete

null

Peab har tagit ett rejält omtag kring sitt mångfaldsarbete. 15 000 medarbetare ska utbildas i jämställdhet och mångfald till 2020. Idag är nästan 8 000 utbildade. – Okunskapen gör att vi ibland fattar dåliga beslut. Att jobba med kunskapshöjande workshops för våra anställda är avgörande för oss, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab. Foto: Peab

För snart fyra år sedan startade Peab en förändringsresa med fokus på utveckling och kompetens. De bestämde att till 2020 utbilda alla Peabs 15 000 anställda i jämställdhet, mångfald och likabehandling via workshops.

– Vi ska vara attraktiva för en bredare målgrupp. Vi vill att folk ska vilja jobba hos oss men framförallt att de ska stanna kvar. När jag pratar med våra chefer om vad som är viktigast, säger de inte rekrytera och attrahera, utan utveckla och behålla, berättar Maria Hernroth.

Löpande arbete

Peab jobbar med likabehandling utifrån fyra delar. Synliggöra, förstå och förmå, förändra och följa upp. Att kartlägga och synliggöra om hur det faktiskt ser ut är grundläggande för att en förbättring ska kunna ske.

– Vi tog fram siffror och intervjuade våra medarbetare om hur de upplever sin arbetssituation. Parallellt jobbade vi med att öka förståelsen och förmågan att förändra nuläget och där kommer kunskapshöjningen in. I det stadiet kan man förse människor med verktyg och genom det förändra, berättar Maria Hernroth.

Att förändra har stor betydelse, oavsett förändringens omfattning. Allt från att erbjuda shorts och långkalsonger för tjejer, skapa inkluderande bodar till att ändra bildspråket i rekryteringsannonser är alla viktiga delar för att samtliga ska känna sig inkluderade.

– Sista steget är att följa upp och sätta nya mål. Uppföljning är avgörande för hur framgångsrikt det fortsatta arbetet kommer bli. Efter det börjar hjulet om och man måste återigen synliggöra. Det är ett viktigt arbete som aldrig får ta slut, tillägger Maria.

Utgår från individen

Byggsektorn måste förändras men att förlita sig på att branschen och ledningen ska lösa problemen räcker inte, arbetet utgår från individen. Om varje person fattar ett bättre beslut imorgon än vad de gjorde igår, kan alla hjälpas åt att förändra branschen menar Maria.

– Det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga. Jämställdhet och mångfald är en ren överlevnadsfråga. Om vi endast skulle välja från halva befolkningen kommer vi inte få kompetens så att det räcker. Vilket kön, sexuell läggning eller etnicitet spelar ingen roll. Vi vill ha kompetenta medarbetare, säger Maria.

I samband med flyktingkrisen 2015 tog Peab ett stort ansvar.

– Vi bestämde oss för att ta emot hundra nyanlända vuxna respektive hundra ungdomar. Det har haft väldigt stor betydelse för vårt mångfaldsarbete och att bredda våra perspektiv, säger Maria.

Hur ska vi nå en jämställd byggbransch snabbare?

– Vi måste rekrytera bredare. Det finns minst lika många kompetenta kvinnor som män, vi måste anställa efter kompetens och inte kompisrekrytera. Jag tror även vi måste öka kunskapen, jobba med kvinnliga förebilder, följa upp arbetet och hjälpas åt. Jag är väldigt optimistisk och vill helst att det hände igår, men jag tror att det kommer gå fortare än vad många säger. Jag tror på en snöbollseffekt, avslutar Maria Hernroth.
 


Tips för ett lyckat mångfalds- och jämställdhetsarbete:

– Jobba med kunskap. Satsa på att utbilda människor i mångfald, jämställdhet och likabehandling.

– Koppla arbetet till arbetsmiljö. Arbetet handlar om hur vi beter oss och hur det är på jobbet.

– Var transparant och samarbeta över gränserna. Det är inte konkurrensfråga utan en gemensam fråga.

–Sätt upp konkreta mål. Skapa siffermål om vilken förflyttning ni vill se.

– Följ upp arbetet. Genom det kan man se en utveckling tydligare och avgöra vad som behöver göras framöver.

– Rekrytera bredare. Våga gå utanför er ”comfort zone” och kompisrekrytera inte.


 

Läs mer om Peabs mångfaldsarbete