Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

Värderingar bygger grunden för JMs jämställdhetsarbete

JM har ökat stort när det gäller kvinnliga hantverkare

En tydlig målbild och ett aktivt arbete gällande värderingar och beteenden är grundläggande för JMs jämställdhetsplan. – Om vi inte hade fokuserat på frågorna och satt tuffa mål hade vi inte varit där vi är idag, konstaterar Helena Söderberg, HR-direktör på JM.

År 2030 ska JM ha minst 20 % kvinnliga hantverkare. Ett mål som sattes upp för drygt två år sedan. Vid den tidpunkten hade bolaget 0,7 % kvinnor inom hantverkaryrket, idag är siffran uppe på 4,2 %.

–Vi har ökat stort när det gäller kvinnliga hantverkare. Jag har stor tillförsikt att vi når vårt mål till 2030, säger Helena Söderberg, HR-direktör på JM.

JM har även som målsättning att ha en könsfördelning på minst 40/60 i alla tjänstemannabefattningar, både i ledningsgrupper och per befattningsgrupp.

Uppförandekod bidrar till bättre klimat

JM har tagit fram en uppförandekod för att tydliggöra de värderingar som gäller i organisationen. Att skapa ett välkomnande klimat med god arbetsmiljö där medarbetarna visar respekt för varandra är primärt menar Helena Söderberg.

–I vår uppförandekod beskriver vi tydligt vad arbetsgivaren kan förvänta sig av sina medarbetare och vad medarbetarna kan förvänta sig av arbetsgivaren. Den beskriver väldigt väl vilka beteenden vi vill se.

–Vi ser årligen över vår plan för likabehandling och att vi har tydliga riktlinjer när det gäller diskriminering och kränkande särbehandling. Vi följer upp de här frågorna löpande, dels på våra mål- och utvecklingssamtal men också i vår medarbetarundersökning. Då ser vi till att folk lever upp till uppförandekoden, tillägger Helena.

Kvinnligt lärlingsprogram

För att attrahera fler kvinnor till branschen startade JM 2017 ett årligt traditionellt lärlingsprogram inom bygg. Att utbilda internt har varit framgångsrikt för företagets utveckling.

–Vi måste få in fler kvinnor än vad som finns på marknaden och därmed krävs det att vi själva utbildar. Genom vårt lärlingsprogram hoppas vi att fler kvinnor får upp ögonen för JM, säger Helena.

En stor del i inkluderingsarbetet är även det kompetensförsörjande.

–Vi vill ju attrahera de bästa för vår bransch. Därför kan vi inte exkludera en stor del av befolkningen på grund av kön, det är kompetensen som är betydande. Vi ser också att en jämn fördelning mellan män och kvinnor bidrar till positiv arbetsmiljö och bättre säkerhetstänk, avslutar Helena Söderberg


Här är några av JMs råd:

Jobba med konkreta delar. Ett lärlingsprogram för kvinnor är ett exempel på hur man konkret kan skapa en jämnare könsfördelning.

Skapa lika förutsättningar för alla. Till exempel att det ska finnas omklädningsmöjligheter för både män och kvinnor i byggbodar.

Ledningen måste tydligt kommunicera och visa att detta är viktiga och prioriterade frågor för hela organisationen.

Du själv kan vara en ambassadör för branschen och ditt företag. Sprid ordet vidare om att byggbranschen behöver fler kvinnor.

Jobba aktivt med frågorna hela tiden. Jämställdhet och inkludering är något man aldrig får tappa fokus på.

Sätt upp tydliga mål för framtida utveckling.