Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

”Vi försöker öka mångfalden för att spegla samhället”

Skanska ökad mångfald

Ett mångfacetterat och jämställt företag är en viktig och affärsmässig fråga för Skanska. – För att hitta den bästa kompetensen krävs det att man breddar sin rekryteringsprocess, säger Monica Westerberg, mångfaldschef på Skanska Sverige.

Att skapa möjligheter för att fler kvinnor ska jobba i byggbranschen är något Skanska ständigt fokuserar på. Inkludering och mångfald är därmed mycket prioriterade frågor.

– Vi måste hela tiden arbeta för ett inkluderande klimat och skapa en attraktiv bransch för alla, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning osv. Vi måste rekrytera fler kvinnor till framförallt produktion och även öka mångfalden i ledande positioner, konstaterar Monica Westerberg.

Representant för sitt kön

Andelen kvinnliga tjänstemän utgör drygt 30 procent på Skanska. I yrkesarbetande roller är endast två procent kvinnor men det är en siffra som de önskar ändra på. Det kan bli verklighet genom ett nytt vuxenlärlingsprogram som startade 2018. Förhoppningen är att programmet ska bana väg för fler kvinnor in i byggbranschen.  

– Byggprogrammen har tyvärr haft ett historiskt dåligt rykte bland tjejer men det vill vi ändra på. Det finns massor av tjejer som är intresserade, det gäller att attrahera i ett tidigt skede. Till vårt första vuxenlärlingsprogram hade vi över 500 sökande kvinnor, berättar Monica Westerberg. 

Trots behovet av mer blandade grupper, menar Monica, är det viktigt att inte alltid sprida ut nyrekryterade kvinnor och andra minoriteter i olika projekt.

– Vi har gjort det misstaget tidigare, att placera tjejerna på olika platser. Istället borde de få arbeta nära varandra, annars finns det en risk för att de i en mansdominerad grupp blir bedömda mer utifrån sitt kön än sin kompetens, förklarar Monica Westerberg.

Ökad trivsel och prestation

Skanska har satt upp tydliga mål när det gäller etnicitet och kön. De ser även gärna att deras samarbetspartners som underentreprenörer, leverantörer och kunder har samma fokus.

– Vi vill få in de här perspektiven i alla led. För att skapa säkra och inkluderande arbetsplatser och vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi samverka kring dessa frågor. Vi ansvarar för många personer på en arbetsplats och därför är det viktigt att alla ges förutsättningar till en så bra arbetsmiljö som möjligt, säger Monica Westerberg.

Rekryteringsprocessen är även en betydelsefull pusselbit för ett lyckat mångfaldsarbete. Här kan branschen bli bättre. Det är tufft att hitta rätt kompetens men genom att leta på andra ställen och ställa delvis andra krav kan vi lyckas.

– Förr sökte vi oftast efter liknande personer som tidigare anställts men då fick vi ingen bredd på medarbetarna. Vi försöker därför rekrytera mer efter vad en person kan tillföra än hur den ska passa in. Där vi får mixade team blir det i regel så mycket bättre, alltifrån trivsel till prestationer. Att få en spegling utifrån olika perspektiv är extremt viktigt och lyckosamt för oss, avslutar Monica Westerberg.
 


Hur kan man jobba mer inkluderande?
Skanska ger tips:

Jobba proaktivt med att skapa intresse för branschen exempelvis med skolor.

Bredda er rekrytering och var nytänkande när ni anställer. Ta bort onödiga krav.

Jobba med värderingar och arbetskulturen. Det är kombinationen VAD vi gör och HUR vi gör det som skapar mening och stolthet.

Fyll på kunskapsluckor. Synliggör vilka normer som begränsar och jobba bort dem.

Sätt upp tydliga mål och jobba hela tiden aktivt med frågorna på ledningsnivå.

Se över kommunikationen för ett inkluderande innehåll. Sprid gärna goda exempel.

Starta upp egna program som till exempel ett lärlingsprogram eller samverka kring sådana initiativ.

Du som individ kan göra mycket. Tänk ett steg längre, bry dig om dina kollegor och sätt på dig nybörjarhatten då en ny medarbetare börjar!

 

 

Jämt på jobbet logo