Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

”Visselblåsarfunktion är en hygienfaktor”

null

Många undviker att anmäla trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen av rädsla för repressalier. Att kunna tipsa sin arbetsgivare anonymt kan vara en väg att gå. NCC har sedan 2013 en sådan visselblåsarfunktion. Men hittills har anmälningarna ändå varit få.

Många som utsätts för sexuella trakasserier och kränkningar, eller upptäcker andra missförhållanden på arbetsplatsen, vågar aldrig anmäla det. Bygg- och fastighetsbolaget NCC har därför infört en visselblåsarfunktion, dit både anställda och personer utanför företaget anonymt kan vända sig.

Anmälningarna tas emot av en extern part. Utskrifter av mejl och samtal skickas till NCC, som aldrig får veta vem tipsaren är.

–  Vårt interna incidentteam utreder sedan vad som skett och vilka konsekvenser som kan bli aktuella. I allvarliga fall kan det bli fråga om polisanmälan och avsked. I andra fall kan det leda till att vi har en kampanj om våra värderingar just på den arbetsplatsen, säger Gunnar Bäckström, Compliance Officer på NCC.

Varje ärende följs upp så noga det går, med hänsyn både till den som anmält och den som utreds. Det är avgörande för att bygga förtroende för systemet.

– Det finns de som sagt till mig att de aldrig skulle använda en visselblåsarfunktion, eftersom de inte litar på att hanteringen är tillräckligt oberoende. Så vi måste hela tiden bevisa att är vi professionella och sköter det här på ett bra sätt.

2017 tog NCC emot 41 anonyma anmälningar. De flesta handlade om bedrägerier och korruption. Bara ett fåtal gällde diskriminering och sexuella trakasserier.

– Jag tror att det här är så känsligt att folk drar sig för att anmäla trots att det finns en visselblåsarfunktion. Är man till exempel ensam tjej på en avdelning är det lätt att hamna i blickfånget även om anmälan har gjorts anonymt.

– Vi vet att det förekommer sexuella trakasserier i mycket större utsträckning än vad som anmäls, och vi jobbar jättemycket med att uppmuntra folk att använda den här funktionen.

Trots de hittills få anmälningarna tycker Gunnar Bäckström att det är nödvändigt att systemet finns.

– Ja, det är en hygienfaktor, Vi jobbar mycket med att sprida företagets värderingar, genom utbildningar och information. Då måste det också finnas någonstans att vända sig när man upptäcker saker som strider mot dem.

– Men det är väldigt viktigt att man först har gjort grundarbetet. För vet man inte vad som är rätt och fel beteenden i företaget, vet man ju inte heller vad man ska anmäla.

Läs mer om NCC Compass