Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Länkar och kontakter

undefined

Jämställ.nu

Portal som drivs av Jämställdhetsmyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting.

undefined

Jämställdhets-myndigheten

Jämställdhetsmyndigheten inrättades 1 januari 2018. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

undefined

Diskriminerings-ombudsmannen

Do ska se till att diskrimineringslagen efterlevs. Myndigheten utövar tillsyn och tar emot anmälningar.

undefined

Arbetsmiljö-verket

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

undefined

Regeringens jämställdhetspolitik

Här beskrivs regeringens jämställdhetspolitik.

undefined

Boverket: Jämställdhet i samhällsplaneringen

Här beskriver Boverket hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i samhällsbyggnadsplaneringen.

undefined

Prevent

Prevent informerar, utbildar och tar fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

undefined

Arbetsmiljö-upplysningen

Arbetsmiljöupplysningen är en kunskapsportal om arbetsliv och hälsa, inklusive sexuella trakasserier och diskriminering. Arbetsmiljöupplysningen ägs av Prevent.

undefined

SCB

Här finns aktuell statistik kopplade till det jämställdhetspolitiska målet.

undefined

Näta – nätverk för kvinnor i Byggnads

Byggnads kvinnliga nätverk Näta är en mötesplats där kvinnor i branschen kan träffas för att utbyta erfarenheter, nätverka och utbilda sig.

undefined

Jämställdhet i transportsektorn

Nätverk som jobbar för en jämställd transportsektor.

undefined

Stoppa machokulturen

Kampanjen Stoppa machokulturen är ett samarbete mellan Byggnads och Byggcheferna med målet att skapa en schysst och jämställd arbetsmiljö i byggbranschen.

undefined

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Reglerna syftar till att samhällsbyggnadssektorns aktörer ska uppträda på ett sätt som gör dem till en respekterad del av svenskt näringsliv. Reglerna ska leda till konkurrens och likabehandling av stora och små företag.

undefined

Kvinnors byggforum

Riksomfattande nätverk för kvinnor inom byggbranschen.

undefined

Till startsidan – Jämnt på Jobbet

Tryck här för att komma tillbaka till Jämnt på jobbets huvudsida