Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Tillbaka

Hur kan politiken och byggbranschen samverka för jämställdhet?

null

Jämnt på jobbet är på plats i Almedalen och arrangerar ett seminarium. Det äger rum tisdagen den 3/7 kl. 10.30 på Samhällsbyggararenan (på fartyget Blue Charm bredvid Teaterskeppet i Visby Hamn).

Här blir det samtal och debatt om hur vi ska få ordentlig fart på ett strukturerat jämställdhetsarbete i byggbranschen. Dessutom presenteras Jämnt på jobbets första inspirationsguide.

Seminariet leds av Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel, och från politiken medverkar Emma Hult (mp) och Cecilie Tenfjord-Toftby (m).

Kajsa har länge arbetat med jämställdhet inom byggsektorn – inte minst genom Byggchefernas och Byggnads kampanj ”Stoppa machokulturen”. Emma är riksdagsledamot och bygg- och bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Hon har själv tidigare arbetat inom byggsektorn. Cecilie är riksdagsledamot och bland annat medlem i Civilutskottet och Nordiska Rådet. Frågor hon fokuserar på är näringsliv, skola och jämställdhet.

En rad personer från byggsektorn, som engagerat sig i jämställdhetsfrågan, deltar också:

Karin Eriksson, VD XL-BYGG. Som kvinnlig VD och arbetsgivare i en mansdominerad bygghandelsbransch sitter Karin på värdefulla insikter och erfarenheter.

Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till uppropet #sistaspikenikistan, mot sexism och för jämställdhet i byggsektorn.

Amanda Swedsudde, yrkeslärare på Thorildplans yrkesgymnasium och engagerad bland annat i projektet Upplyst, för jämställdhet bland elektriker.

Ola Månsson, VD i Installatörsföretagen samt styrelseordförande i Svensk Byggtjänst och Byggmaterialindustrierna – och en drivande kraft bakom projekten Upplyst och Företagslärling – en väg in i installationsbranschen för kvinnor.

–Trots aktivt arbete och engagemang har samhällsbyggnadssektorn låg representation av kvinnor. Här finns också fortsatt stora utmaningar vad gäller sexistiska attityder på arbetsplatser. I Almedalen vill vi diskutera hur politiken och staten kan ge byggsektorn bättre förutsättningar och stöd i arbetet för ökad jämställdhet, förklarar Urban Månsson, VD på Svensk Byggtjänst som står bakom Jämnt på jobbet.

De tre huvudfrågorna under seminariet är:

–Vilka hinder och möjligheter finns för ökad jämställdhet i bygg- och installationsbranschen?
–Hur kan politiken/staten samverka med bygg- och installationsbranschen för bättre förutsättningar/stöd i arbetet för ökad jämställdhet?
–Vilka goda initiativ finns och planeras – vad kan vi lära och vidareutveckla utifrån dessa?

Jämställdhet i utbildning och yrkesliv

Programmet är uppdelat i två block: ett om jämställdhet i utbildningar och ett om jämställdhet i yrkeslivet.

Inom utbildning tas följande frågor upp:

–Hur får vi fler kvinnor att söka till utbildningarna?

–Hur kan utbildningsinnehållet bli bättre och mer inkluderande?

–Hur kan utbildningarna marknadsföras så att kvinnor känner sig inkluderade och talade till?

–Hur får vi kvinnor att stanna kvar i utbildningarna och trivas med ev praktik?

–Hur kan staten se till att det finns yrkesutbildningar för de människor som vill byta karriär mitt i livet (som Ikanos satsning Hentverkarna och Installatörsföretagens Företagslärling)?

–Hur kan samverkan mellan stat och företag utvecklas?

Vilka behöver vi påverka och varför? (lärare, elever, SYV, politiker etc).

Inom yrkeslivet tas följande frågor upp:

–Regeringen har satt upp ett mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. Hur ska detta gå till rent praktiskt?

–Kan staten/offentlig sektor som största byggbeställare/byggherre bli mer drivande i detta arbete och hur det kan tas med i upphandling?

–Borde regeringen ge ett uppdrag till en statlig myndighet att utforma ett förslag till hur detta ska gå till konkret och över tid? (Jämför regeringens uppdrag till Trafikverket gällande att driva på BIM-utvecklingen som varit viktig för CoClass, och till Akademiska Hus gällande säkerhet – som ledde till Håll Nollan.)

–Bör byggherrar ställa krav på sina entreprenörer att de ska ha en plan för mer jämställd rekrytering?

–Hur kan hela kedjan av aktörer i bygg- och installationsprocessen skapa ökad samverkan för en mer jämställd bransch?

–Får vi större effekt om vi jobbar branschöverskridande? Hur skapar vi mer samordning? Vilka ska medverka? Uppdrag från regeringen?